PhotoShop Tips

 • При избран произволен инструмент, задържането на Ctrl ще активира Move Tool. След отпускане на Ctrl ще се върнем към инструмента, с който сме работили.
 • Натиснете Tab, за да скриете временно панела с инструменти и палитрите. С Shift+Tab - ще скриете само палитрите.
 • Задържането на Space ще превърне всеки инструмент в Hand Tool докато е задържан.
 • В Photoshop всички "Cancel" бутони могат да бъдат променени на "Reset" със задържане на Alt.
 • С Ctrl+D махаме селекцията, с Ctrl +Shift+D връщаме обратно селекцията.
 • С Alt+Backspace и Ctrl+Backspace ще оцветим съответно с foreground и background color, с Shift+Backspace ще се отвори прозорец Fill, с Alt+Shift+Backspace and Ctrl+Shift+Backspace ще оцветим съответно с foreground и background color, но ще се запазят прозрачните области.
 • С две кликвания върху Zoom Tool или с Ctrl + Alt + 0 изображението се увеличава на 100%. С две кликвания върху Hand Tool или с Ctrl + 0 виждаме цялото изображението на екран (Fit on Screen).
 • По време на селекция със Marquee tool, задържайки Space можем да преместваме селекцията.
 • Задържайки Ctrl и натискайки "+" от клавиатурата увеличаваме, с "-" намаляваме мащаба.
 • Натискайки "X" от клавиатурата сменяме foreground и background цветовете. Натискайки "D" променяме foreground и background цветовете на черно и бяло.
 • Натискайки "Caps Lock" от клавиатурата сменяме вида на курсора в прецизен и обратно.
 • Нежеланите крайни пиксели при преместване на фрагмент върху нов фон могат да се махнат (или направят прозрачни) използвайки слайдерите от Layer Styles/ Advanced Blending. С Alt + клик слайдерите се разделят, което позволява едновременно с премахването на пикселите да се запазят загладените краища.
 • Можем да сменяме активния слой с Alt + "[" или "]". За да преместим активния слой нагоре или надолу в палитрата: Ctrl + "[" или "]"
 • С "F" можем да сменяме режимите на екрана (Screen mode)
 • С "Ctrl" + "Tab" можем да преминаваме между отворените изображения в различните прозорци.
 • Задържайки "Shift" + "Alt" докато трансформираме обект, той ще се трансформира пропорционално спрямо центъра си.
 • С F12 връщаме последната съхранена версия на файла.
 • Ctrl + Shift + "<" или ">" ще намали или увеличи размера на текста с 2 пункта.
 • За селектиране на определен цвят или поредица от цветове в изображението или в селектирана област, може да се използва командата Select/ Color Range.
 • Ако докато "рисуваме" с Quick Selection tool отпуснем курсора на мишката и просто кликнем в някоя съседна област, селекцията ще се разрастне и ще обхване и тази област.
 • Докато използваме магнитното ласо, с натискане на клавишите "[" или "]" съответно намаляме или увеличаваме настройката за ширина (Width) на ласото.
 • Когато задържим Ctrl и кликнем върху миниатюрата на слоя в палитра Layers, селектираме непрозрачните пиксели в него.
 • ...........................