Команда Trim вместо Crop в Photoshop CS3

03.12.2007

Понякога след като приключим с обработването на дадено изображение в краищата на документа остават ненужни празни пространства. Прецизното изрязване около обекта с команда Crop отнема известно време, особено ако имаме сенки около него.

В тези случаи можем да използваме Image / Trim.

Ако областта, която искаме да изрежем е прозрачна или с плътен цвят, с помощта на командата Trim можем много бързо да я отстраним. В извеждащият се диалогов прозорец указваме кои пиксели точно искаме да махнем.

* източник www.creativetechs.com