Полезно списание за графичен дизайн

16.09.2007

Искам да ви представя едно интересно списание, което следя от известно време - Before & After . За съжаление повечето материали са платени, но има и няколко за безплатно теглене.

Всяка статия дава полезна информация за графичния дизайн, поднесена по невероятно лесен, разбираем и дори забавен начин. Авторите споделят своя дългогодишен опит в дизайна, умело свързвайки теория с конкретни практически примери.

Ще си позволя да преведа една тяхна статия тук -

Как да намерим перфектния цвят

Как да открием цветовата палитра скрита в нашата фотография? Защото цветът е този, който привлича внимание, задава настроение, предава послание. Но кой е най-подходящия цвят? Цветовете не съществуват във вакум, виждаме ги винаги в комбинация с други цветове. Затова и всеки дизайн, който създаваме се базира на цветовете във всеки елемент на страницата.

снимка Ето и конкретния пример: Дизайн на първа страница на каталог за колеж. Имаме дадена снимка.

Целта е да изглежда свежо, живо, да носи усещане за сериозност и актуалност. Всичко това трябва да се постигне именно посредством подходящо избрани цветове.

Погледни отблизо. Всяка фотография има своя естествена цветова палитра. Първо тя трябва да се открие. Ако увеличим много снимката ще се изненадаме колко много цветове виждаме.

При нормален изглед (100%) виждаме няколко основни цвята - червена коса, сини очи и сако, ако обаче увеличим - виждаме стотици. Първата стъпка е да намалим техния брой. В Photoshop първо направете копие на слоя с изображението(така, че да не загубите оригинала), тогава изберете Filter/Pixelate/Mosaic. Големият размер на клетките (Cell size) дава възможност да се видят няколко цвята. Ако искате да имате повече, намалете размера. mosaic

цветове

Изваждаме цветовете. С пипетката (eyedropper tool) вземаме проба от цветовете. Започваме от големите (тези, които са в най-голямо количество) към по-малките. Също така избираме тъмни, средни и светли тонове от всеки цвят, за да получим контраст.Запазваме цветовете в наша цветова палитра, като ги сортираме - по цвят и по тон (от светли към тъмни тонове).

снимки

Изпробваме всеки цвят. Поставяме снимката в рамка от всеки цвят. Интересното е, че всички комбинации ще изглеждат добре, защото използваните цветове присъстват и в изображението.

Можем да направим разграничение на цветовете:

Tопли цветове (warm colors) - розово, кафяво, оранжево. Те правят изображението по нежно и женствено. Те биха били подходящи например за козметично студио или чувствено послание.

Студени цветове (cool colors) - синьо(основно). Подходящи за по-сериозни, бизнес-ориентирани, директни послания.

цветови кръг Добавяне на още цветове. Избираме някой от цветовете и намираме неговата област в цветовия кръг (color wheel). Целта на цветовия кръг е да покаже връзките между цветовете. Нека изберем синия цвят. Ще го наречем базов цвят. Вече знаем, че той е подходящ за снимката. Сега трябва да намерим цветове, които си подхождат с него. Трябва да се има предвид, че ако в дизайна има шрифтове и други графични елементи, ще имаме нужда от тъмни и светли тонове за контраст.

*цветовият кръг е само за ориентир. Той представя теоретичната подредба на цветовете. Нашият син цвят няма на 100% да отговаря на синьото от кръга като състав.

Създаване на цветови палитри. От базовия цвят вече можем да създадем поредица от координирани цветови палитри. Например бледо синьото стои добре с тъмно виолетово и със синьо-зеленото.

монохромни Монохромна цветова палитра (monochromatic) - тъмна, средна и светла стойност на базовия цвят. Липсва дълбочина на цвета, но дава възможност за създаване на контраст, което е важно за добрия дизайн.


сходни Сходни (съседни) цветове (analogous) - една стъпка встрани от базовия цвят са неговите сходни цветове. Например - синьо-зелено, синьо, синьо-виолетово. Имаме хармоничност на цветовете, но слаб конраст.


допълващи се Допълващи се цветове (complement) - цветове, намиращи се на срещуположни страни в цветовия кръг. Например оранжево и синьо. Допълващите се цветове осигуряват контраст. Придават усещане за енергичност, сила, убедителност, вълнение. Обикновено се използват в малки количества като акцент. Например оранжева точка на синьо поле.
разделно допълващи се Разделно допълващи се цветове (split complement) - комбиниране на базовия цвят с двата цвята, които стоят встрани на неговия допълнителен цвят (неговите сходни цветове). Например сходните цветове на оранжевото са разделно допълващи се на базовия ни цвят - синьо. Силата на тези цветове е в слабо контрастната хармония на сходните цветове плюс акцента на противоположния цвят (в случая синьо).допълващи се и съседни Комбинация от допълващи се и сходни цветове - нежни, топли цветове и силен контраст със студения базов цвят от другата страна. Получава се вълнуваща и напрегната комбинация.съседни и допълващи се Комбинация от сходни и допълващи се цветове - сходните цветове на нашия базов създават студена цветова хармония, в която акцента е горещия допълващ цвят. Обикновено точно противоположните цветове не пасват много добре помежду си, но можем да използваме техните нюанси. Например - тъмно син и светъл нюанс на оранжевия цвят.
цветове


Избор на цвят. Вече имаме дизайн на страницата, остава да изберем цвят. Основното нещо, за което трябва да мислим е посланието. Кои цвят най-пълно отговаря на целта?

face Вариант I. Делово - синият цвят е любим на всички. Интересното е, че тук синьото и оранжевото присъстват в снимката и създават естествен контраст. Тъмносиният фон прави лицето по-светло и живо. Синият фон прелива в сакото, а акцентът е в лицето и съсредоточения поглед. Красиво и делово.

Вариант II. Сериозно - тази палитра започва с тъмно червено от косатa и за акцент може да се използва нюанс оранжево. Сините очи и сакото при синия вариант се губят във фона, сега контрастират. Сериозно, топло, притеглящо.

face Вариант III. Чувствено - светлите акценти от косата сякаш заливат страницата; синият акцент дава контраст и дълбочина. Интерес предизвикват жълтите букви, които изглеждат като изрязани в снимката. Въздействащо и завладяващо, но само смел клиент би го избрал.

Вариант IV. Непринудено - цветове сходни на базовия син цвят. Зелен и синьо-виолетов цвят неприсъстващи в изображението. Имаме дълбочина, жизненост, посланието е по-достъпно и насочено. Очите изглеждат зелени. Цветът на текста в светло оранжево дава нежен контраст.

face Вариант V. Приятно - синьо-виолетов цвят, отново неприсъстващ в изображението. Тук лицето, косата и фона са по-сходни. Синьо-виолетовият цвят е студен цвят, обикновенно свързан с нежността, женствеността, младостта, пролетта.обратно в началото на страницата