Панел с инструменти в PhotoShop CS3 - Toolbox

14.09.2007

Избираме даден инструмент с клик по неговия бутон от toolbox-а. До някои бутони има малки стрелки. Ако кликнем върху тях ще се появят останалите скрити инструменти от тази група. Друг начин за да видим какви инструменти имаме в групата - избираме съответния бутон и с натискане на Shift + бързия клавиш или Alt + click върху бутона. По този начин допълнителните инструменти се извеждат в последователен ред. Клавишните комбинации за всеки инструмент излизат в tooltip при задържане на курсорът на мишката върху него за няколко секунди. Клавишите работят само при избран английски език.

toolbox

Ще изредим групите инструменти по реда им на представяне в панела:
 • Move tool - Инструмент за преместване на селекции, слоеве, линии
 • Marquee Tool - Инструменти за селекция с определена форма
 • Lasso Tool - Инструменти за селекция с произволна форма
 • Magic Wand - Инструмент за селекция по цвят
 • Crop tool - Инструмент за изрязване на част от изображението
 • Slice Tool - Инструменти за разделяне на изображението на части
 • Healing brush - Инструменти за отстраняване на дефекти
 • Инструменти за рисуване
 • Stamp Tool - Инструменти за клониране на части от изображението
 • History Brush Tool - Инструменти за връщане на изображението в първоначален вид
 • Eraser tool - Инструменти за изтриване на части от изображението
 • Paint Bucket Tool - Инструменти за запълване с цвят
 • Blur tool - Инструменти контролиращи остротата на изображението
 • Dodge tool - Инструменти за осветяване и насищане на цветовете
 • Pen Tool - Инструменти за работа с контури
 • Text tool - Инструменти за работа с текст
 • Selection Tool - Инструменти за работа със селекция
 • Rectangle Tool - Инструменти за изчертаване на фигури
 • Annotation tool - Инструменти за добавяне на бележки
 • Eyedropper tool - Инструмент за взимане на образец на цвят
 • Hand Tool - Инструмент за преместване на изображението в прозореца
 • Zoom tool - Инструмент за промяна мащаба на изображението

 • Foreground and Background Colors - за задаване на цвят
 • Бутон за превключване в режим Quick mask
 • Бутон за промяна на изгледа - Screen mode

обратно в началото на страницата