Размери и резолюция на изображението в Photoshop CS3

02.10.2007

Пиксели и резолюция

Размерът в пиксели (pixel dimensions) представлява броя пиксели по височината и по ширината на изображението. Резолюцията определя качеството на изображението и се измерва в пиксел на инч (ppi). Колкото са повече пикселите на инч, толкова по-висока е резолюцията, толкова по-ясни са детайлите в изображението.

Съществуват няколко мерни единици за резолюция. /източник/

SPI (samples per inch) е мярка за резолюцията при сканиране. Представлява броя на индивидуалните проби, които са взети в един инч от изображението. За да сканира едно изображение, скенерът взема проби от него. Колкото повече проби се вземат толкова сканираното изображение ще е по-близо до оригинала.

PPI (pixels per inch) представлява мярка за екранна резолюция - на екрана изображението е представено от съвкупност от пиксели.

DPI (dots per inch - точки на инч) е мярка за резолюцията на печатащото устройство. Отговаря на точките от мастило или тонер, от които се състои едно принтирано изображение. Колкото повече са тези точки, толкова по-добро е качеството.

LPI (lines per inch - линии на инч) мярка за честотата на редовете в полутонов екран. Принтерът представя изображението като линии от полутонови точки.

Комбинацията от размерите на изображението (pixel dimensions) и резолюцията определят количеството информация в изображението. Ако променяме размерите в пиксели (pixel dimensions) или резолюцията това количество информация остава непроменено. При промяна на резолюцията на файла, неговите размери съответно също се променят, за да се запази същото количество информация. И обратното. Освен ако нямаме Resampling.

Тази зависимост между размерите на изображението и резолюцията може да се проследи в диалоговия прозорец на Image Size. (меню Image/ Image Size). Махаме отметката пред Resample Image, понеже не искаме да променяме количеството информация в изображението. Тогава ако променяме ширината и височината в Pixel Dimensions, то съответно ще се променя и стойността на резолюцията. И обратното.

size

Resample Image

Ако имаме поставена отметка пред Resample Image, при промяна на размерите в пиксели или на резолюцията имаме промяна и в размера на информацията в изображенеито. Когато намаляваме изображението, част от информацията се изтрива. При увеличаване на размерите, се добавят нови пиксели, което води до падане на качеството. Имаме възможност да изберем метода на интерполация за това как пикселите да се изтриват или добавят. Във всички случаи обаче това води до по-лошо качество на изображението.

Photoshop използва метод за интерполация, по който определя какъв цвят да зададе на всеки нов пиксел, базиращ се на цвета на съседните пиксели. Този метод може да бъде избран от падащия списък в долния край на диалоговия прозорец Image Size.

- Nearest Neighbor - бърз, но по-неточен метод, който копира пикселите. Този метод е подходящ за изображения съдържащи линии, които не са загладени (not anti-aliased), възможно е да се получи назъбен ефект, който да стане видим при следващи манипулации върху изображенеито.

- Bilinear - добавя пиксели като взема усреднения цвят от околните пиксели. Води до среден по качество резултат.

- Bicubic - по-бавен метод, но по-точен. Базира се на изследването на цветовите стойности на околните пиксели. След по-сложните изчисления, се получават по-загладени цветови преливки отколкото при горните два метода.

- Bicubic Smoother- добър метод за увеличаване на изображения, базиращ се на Bicubic интерполацията, но даващ по-загладени резултати понеже при увеличаване имаме известно пикселизиране на изображението.

- Bicubic Shаrper- добър метод при намаляване на размера на изображението, базиращ се на Bicubic интерполацията с увеличено изостряне на детайлите. Този метод запазва детайлите в намаленото изображение.

Можем да укажем кой метод на интерполация да се използва по подразбиране от меню Edit/ Preferences/ General.

Размер на файла

Големината на файла е пропорционална на размерите му в пиксели (pixel dimensions). Колкото повече са пикселите, толкова по-голям е файлът. Затова и резолюцията на едно изображение трябва да е компромисен вариант между качеството на изображението (достатъчно добро за конкретните цели) и размера на файла.

Друг фактор, който влияе върху размера на файла е файловия формат. Взависимост от избрания формат (gif, tiff, jpg, png,...) размерът на файл с еднаква резолюция ще бъде различен. Съответно и колко битово е изображението, броя на слоевете и каналите влияят на размера на получения файл.

Как да определим подходящата резолюция. Ако планираме да принтираме изображението на полутонов екран, подходящите резолюции зависят от честотата на екрана (screen frequency) на изходящото устройство (lines per inch - линии на инч).

От меню Image/ Image Size избираме Auto. За Screen избираме честотата на изобразяване на изходящото устройство. За Quality избираме: - draft ( резолюция, която е същата като екранната, не по-ниска от 72 ppi); - good ( резолюция 1,5 пъти повече от екранната); - best (резолюция 2 пъти повече от екранната)


* използвани са преводи от "Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата