Селектиране в Photoshop CS3

06.10.2007

Ако искаме да променим част от едно изображение, първо трябва да селектираме съответните пиксели. Това можем да направим със селектиращите инструменти на Photoshop или рисувайки маска, която после зареждаме като селекция.

Селекцията изолира една или няколко области от изображението. Селектирайки тези области, можем да ги редактираме, да прилагаме ефекти и филтри, без да се засягат неселектираните части.

Photoshop предлага няколко инструмента за селектиране на растерни и векторни изображения. Например за селектиране на пиксели, може да се използват Marquee tools или ласото, могат да се прилагат командите от меню Select.

За селектиране на векторна графика, могат да се използват инструментите Pen или Shape tools, с които могат да се създават контури наречени пътечки (paths). Тези пътечки могат да се конвертират в селекции, както и селекциите в пътечки.

Селекциите могат да се копират, преместват, запазват и съхраняват в алфа канали (alpha channel). Алфа каналите съхраняват селекцията като черно-бяло (grayscale) изображение наречено маска (mask). Маската е като обърната селекция - покрива неселектираните части и ги предпазва от промени. Всяка съхранена маска може да се конвертира обратно в селекция като се зареди алфа канала в изображението.

Всички видими пиксели на даден слой могат да бъдат селектирани. Ако инструмента за селектиране не работи,вероятно има скрита селекция, може да се използва командата Deselect и да се пробва отново.

За селектиране на всички пиксели - меню Select команда All. Ако изкаме да махнем селекцията - Deselect (Ctrl + D) или ако кликнем с мишката извън селектираната област. За да върнем селекцията обратно Reselect.


* използвани са преводи от "Photoshop CS3".