Меню Select в PhotoShop CS3

23.09.2007

В меню Select (Селектирай) са събрани команди за работа със селекции. Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

select All - Селектирай всичко.

Deselect - Деселектирай.

Reselect - Селектирай отново.

Inverse - Инвертирай селекцията.

All Layers - Селектирай всички слоеве.

Deselect Layers - Деселектирай слоевете.

Similar Layers - Подобни слоеве.

Color Range... - Цветови диапазон.

Refine Edge... - Подобрява краищата на селекцията...

Modify - Модифицирай --->

modify - Border... - Контурна ивица около селекцията...
- Smooth... - Изглаждане на селекцията...
- Expand... - Разшири селекцията...
- Contract... - Свиване на селекцията...
- Feather... - Размиване на контурите на селекцията...

Grow - Увеличи (селекцията).

Similar- Селектиране на подобни (несъседни близки) цветове от изображението.

Transform Selection - Трансформирай селекция.

Load Selection... - Зареди селекция...

Save Selection... - Съхрани селекцията...


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg

обратно в началото на страницата