Запис на файл в PhotoShop CS3

06.10.2007

За запис на нов файл в PhotoShop избираме от меню File/ Save (Ctrl + S).

В отвореният диалогов прозорец първо задаваме име на файла. След това избираме и нужното разширение.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ Photoshop - save as

Стандартният формат за Photoshop е ".psd". Файловете от този тип съхраняват всички особености на изображението - слоеве, маски, цветови канали, текст, ефекти, векторните елементи.

Имаме възможност за избор между няколко команди Save. "Save" - припокривайки отворения файл, "Save As" - запазвайки файлът с ново име (и вече работим върху този нов файл). Ако поставим отметка пред "Save as copy" в диалоговия прозорец на "Save As", няма нужда да указваме ново име на файла, към старото име ще се добави думичката "copy". "Save for Web & Devices" - отваря се диалогов прозорец с опции за оптимизиране на изображенията за Web или мобилни устройства. В няколко превюта едновременно имаме възможност да проследим как би изглеждало изображението при запис с дадени параметри. /В примера е файл с разширение .jpg/. По този начин по-лесно ще се намери баланса между големината на файла и качеството на изображението.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ Photoshop - save for web

Намаляне големината на файла.

За да намалим големината на файл можем:

- Да намалим резолюцията или физическия размер на изображението (Image Size/ Document Size).

- Да намалим броя цветове в цветовата палитра.

- Да използваме файлов формат с компресия.

- Да използваме компресираща програма след като файлът е вече записан.

- Да слеем слоевете във фотошопските файлови формати.

- Да изтрием ненужните алфа канали.

Естествено прекаленото намаляне на резолюцията не е добра идея, ако изображението ще се принтира на следващ етап. Ако ще се разглежда само на монитор (например в Интернет), резолюцията може да бъде намалена до 75 ppi.

Намалянето на броя цветове означава намаляване на броя битове т.е. да конвертираме изображението в 8 битово. Например 8 битово изображение в Grayscale позволява 256 нюанса на сивото.

Ако използваме компресиращ файлов формат, при записа файлът автоматично ще бъде "свит" максимално. В този случай при запис в TIFF с LZW компресия, имаме т.нар. компресия без загуби - без влошаване на качество и цветове. LZW компресия имаме и при GIF и PDF файлови формати.

Други формати като JPEG използват компресия със загуби, т.е. част от информацията в изображението се губи в процеса на компресия. Например вместо 20 нюанса на синия цвят в TIFF файл, същото изображение в JPEG ще има само 5 нюанса. И естествено разликата е ясно видима. За съжаление компресията е необходима, за да имаме файл с по-малък размер, което е особено важно например при публикуване в Интернет. Важно е да се запомни, че ако запазим втори път JPEG изображение в JPEG файлов формат, то отново се компресира и се губи още информация, което води до по-лошо качество. Затова ако едно изображение допълнително ще се обработва е добре да се съхрани във фотошопски формат и едва след края на всички обработки в JPEG.

Използването на компресиращ софтуер е другата възможност ако искаме да намалим размера на файла. Например WinZip. Такива програми използват компресия, която не оказва влияние върху качеството на изображението.


* използвани са преводи от "Teach Yourself Adobe Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата