Преглед на работното поле на PhotoShop CS3

14.09.2007

След стартиране на програмата пред нас е работното поле на Фотошоп - Workspace. На картинката е показан т.нар. default workspace.

photoshop cs3

photoshop_toolbox photoshop_toolbox В лявата част на работното поле е разположен панелът с инструменти (toolbox). За всеки инструмент имаме бутон. При някои бутони в долния десен край се вижда малко черно триъгълниче. Това означава, че към този бутон имаме още инструменти. За да ги видим задържаме натиснат бутона на мишката. Друг начин за същото - избираме съответния бутон и с натискане на Shift + бързия клавиш или с Alt + click върху бутона. По този начин допълнителните инструменти се извеждат в последователен ред. В тази версия на PhotoShop панелът с инструменти по подразбиране е с една колона бутони, разположена по дължина на работното поле. Ако кликнем върху светлосивите стрелки над него, той ще заемe познатата форма .

При задържане на мишката над бутон излизат т. нар. tooltips (подсказващи текстови описания) photoshop_tooltips за това кой инструмент как може да се избере от клавиатурата. Тези бързи клавиши работят само при избран английски език. Тooltips са активни за всички бутони, менюта, палитри. Трябва само да се задържи курсорът на мишката неподвижен върху тях.

За всеки избран инструмент могат да се правят допълнителни настройки в панела за опции (Option bar) , разположен отгоре на работното поле.

option bar

В лявата му част се намира пиктограма на активния в момента инструмент. Последните въведени настройки се запазват и при следващо използване на инструмента. Ако искаме да върнем настройките по подразбиране - Reset tool от менюто до пиктограмата на инструмента.

Вдясно на работното поле са разположени палитрите. Те могат да се местят по екрана, да се затварят, минимизират, разместват, смесват. С натискане на Tab можем временно да скрием всички палитри и панела с инструменти от екрана. При натискане на Shift+Tab се скриват само палитрите. С клик по сивите стрелки най-отгоре можем да променяме начина на визуализиране на палитрите.

palettes

palettes

palettes

Допълнително коя палитра да се вижда може да се укаже и от меню Window. Там са изредени всички палитри плюс панела за настройки (options) и панела с инструменти (tools). При поставяне на чек пред името, съответната палитра се визуализира най-отгоре в палета. Ако махнем отметката палитрата се скрива.

Ако в процеса на работа сме затворили някои палитри, поставили сме други на тяхното място, разместили сме първоначалната подредба на палитрите и искаме да я възстановим можем да направим това от меню Window/Workspace/Reset Palette Location. От тук можем да възстановим и стандартните бързи клавиши, както и стандартния изглед на менютата.

За самото работно поле имаме различни начини за визуализиране, както и възможност за запазване на нашите настройки в отделен профил. Можем да запазим разположението на палитрите, бързите клавиши, подредбата на менютата. Съответно можем и да изтрием ненужен профил. Смяната на изгледа можем да направим отново от Window/Workspace/ като стандартните изгледи са Default, Basic, Legacy. Ако имаме запазен наш изглед(workspace), то неговото име също се вижда в списъка.

Директен бутон за промяна изгледа на работното поле се намира на Option bar-а точно над палитрите.От тук можем да настроим работното поле според нуждите ни. Тук е и опцията за запазване на промените като наш workspace. Ако в меню Edit/Preferences/ Interface имаме чек пред Remember Palette Location, то направените промени по работното поле ще се запазят при следващо стартиране на програмата до следващо сменяне на настройките. Например ако се върне отново Basic workspace.

обратно в началото на страницата