За Smart филтрите

23.02.2008

Всеки филтър приложен към Smart обект е Smart филтър. Тези филтри се появяват в палитра Layers под реда на Smart обекта, към който се отнасят. Във всеки един момент можем да добавим, премахнем или скрием ефекта на Smart филтъра, затова и за него може да кажем че имаме nondestructive (неразрушаващо) редактиране.

Като Smart филтри могат да се използват всички филтри без Extract, Liquify, Pattern Maker, и Vanishing Point. Могат да се използват настройките Shadow/Highlight и Variations също като Smart филтри.


Прилагане на Smart филтър

За да приложим Smart филтър върху целия Smart обект, селектираме съответния слой в палитра Layers

Можем да приложим филтъра върху определена област от слоя, която предварително селектираме.

За да приложим Smart филтър върху обикновен слой избираме Filter / Convert For Smart Filters .

За всеки Smart филтър се появява отделен ред в палитра Layers.

След като изберем Smart филтър, можем да използваме командите Image / Adjustments / Shadow/Highlight или Image / Adjustments / Variations. Тези настройки също се появяват като отделен ред при Smart филтрите в палитра Layers.

smart filter С иконката click в началото на реда на даден филтър можем да скрием съответния ефект. С иконката click в края на реда настройваме опциите за смесване на ефекта на филтъра (blending options).

Можем да теглим реда на всеки Smart филтър (или група от Smart филтри) към друг Smart обект в палитра Layers. Можем да разместваме поредността на редовете на Smart филтрите просто като ги теглим с мишката. Ако при тегленето задържим Alt става дублиране на съответния филтър.


Редактиране на Smart филтър

Smart филтърът може да се редактира по всяко време. Същото се отнася и за опциите за смесване на филтъра (blending options). Достатъчно е само да кликнем два пъти върху съответния Smart филтър в палитра Layers. Или ако искаме да донастроим опциите за смесване, кликваме върху иконката click в края на реда.

За да изтрием даден Smart филтър е достатъчно да го изтеглим към иконката Delete в долния край на палитра Layers.

За да изтрием всички Smart филтри приложени върху даден Smart обект избираме Layer / Smart Filter / Clear Smart Filters.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help, adobesupport.bmg.bg и други

обратно в началото на страницата