Заглаждане краищата на селекция в Photoshop CS3

28.10.2007

Можем да загладим краищата на селекцията с опциите anti-aliasing и feathering.

Anti-aliasing (заглаждане) - заглажда острите ръбове на селекцията като омекотява прехода между нейните крайни пиксели и пикселите от фона. Тъй като се променят само крайните пиксели, няма загуба на детайли. Тази опция е полезна когато режем (cut), копираме (copy) и вмъкваме (paste) селекции например за направата на колаж.

Anti-aliasing можем да използваме с Lasso tool, Polygonal Lasso tool, Magnetic Lasso tool, Elliptical Marquee tool, Magic Wand tool. При избран селектиращ инструмент виждаме опцията anti_alias в панела с настройки (option bar) и да поставим отметка. Трябва да укажем, че искаме да използваме Anti-aliasing преди използването на тези инструменти. След като селекцията вече е направена не може да се задава Anti-aliasing.

Feathering (размиване) - размива краищата на селекцията като създава преходна гранична област между селекцията и обграждащите я пиксели. Това размиване може да доведе до известна загуба на детайли в краищата на селекцията.

feather Feathering може да се използва с Marquee tools, Lasso tool, Polygonal Lasso tool, Magnetic Lasso tool в процеса им на използване или да се добави на вече съществуваща селекция.

Степента на размиване можем да укажем при избран селектиращ инструмент в панела с настройки преди да сме започнали селектирането. feathering Въвеждаме стойността в пиксели от 0 до 250. Тази стойност определя ширината на размиване по краищата.

При вече създадена селекция размиване можем да зададем от меню Select/ Modify/ Feather. В отварящия се диалогов прозорец задаваме стойност за Feather Radius.

Ефектът от размиването става видим едва след като преместим, изрежем, копираме или запълним с цвят селектираната област.

* използвани са преводи от "Photoshop CS3" и от "Teach Yourself Adobe Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата