Отстраняване на цветния кант около селекцията

28.10.2007

Когато преместваме (move) или вмъкваме (paste) селекция, някои от пикселите около селектиращата рамка се включват в селекцията. В този случай може да се получи нежелано оконтуряване или ореол около селектираната област. За избягване на тези нежелани ефекти можем да използваме Matting командите от меню Layer/ Matting. Те дават възможност да се редактират нежеланите пиксели в краищата.

Defringe - Замества цвета на крайните пиксели с цвят от пикселите във вътрешността на селекцията, който е различен от цвета на фона. Въвеждаме стойност, която определя областта където ще се търсят пиксели за заместване. В повечето случаи е достатъчно разстоянието от 1-2 пиксела.

Remove Black Matte и Remove White Matte е полезно когато селекцията е била върху бял или черен фон. Например селектиран черен текст на бял фон има остатъчни сиви пиксели по краищата, които ще бъдат видими при преместването му на цветен фон.


Нежеланите крайни пиксели при преместване на фрагмент върху нов фон могат да се махнат (или направят прозрачни) използвайки слайдерите от диалоговия прозорец Advanced Blending извеждащ се от меню Layer/ Layer Style/ Blending Options.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ Layer Style

С Alt + клик слайдерите се разделят, което позволява едновременно с премахването на пикселите да се запазят загладените краища.

* използвани са преводи от "Photoshop CS3" и "Teach Yourself Adobe Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата