Рисуване с четката или молива

10.04.2008

И двата инструмента рисуват с foreground цвета.

Четката brush изчертава меки линии, докато при молива pencil имаме ясно изразени контури.

  1. Задаваме foreground цвят.
  2. Избираме съответния инструмент.
  3. От панела за настройки (options bar) можем да изберем вид четка. Ако има нужда правим и допълнителни настройки.
  4. С мишката рисуваме по изображението.

Ако искаме да изчертаем права линия - клик в началната точка, задържаме Shift и клик в крайната.

Докато рисуваме с четката при избрана опция спрей (airbrush) airbrush - ако задържим бутона на мишката ще получим по-наситен цвят.


Настройки на инструментите

За всеки един инструмент в панела за настройки (options bar) можем да зададем следните опции:

Режим (Mode) - задава режима на смесване на цветовете с долните пиксели. Възможните режими са различни за отделните инструменти. Подобни са с режимите на смесване при слоевете.

Непрозрачност (Opacity) - регулираме прозрачността на цвета с който рисуваме. Стойност 100% задава пълна непрозрачност.

Количество на полаганата/отнеманата боя (Flow) - задава честотата, с която рисуваме докато местим курсора без да отпускаме бутона на мишката.

Стойност за непрозрачност можем да зададем и с цифрите от клавиатурата при избран инструмент. (например: натискайки 1 - задаваме 10%, 0 - 100%)

Спрей (Airbrush)airbrush - Ако този бутон е натиснат се имитира рисуване със спрей.

Автоматично изтриване (Auto erase) (само за инструмента Молив (Pencil)) - рисува задния (background) цвят върху области съдържащи foreground цвета. Избираме foreground цвят, който искаме да изтрием и background цвят, който искаме да получим. Ако центърът на курсора е върху foreground цвят, то върху съответната област се рисува с background цвета. Ако центърът на курсора е върху background цвят, то върху съответната област се рисува с foreground цвета.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help, adobesupport.bmg.bg и други

обратно в началото на страницата