Инструменти за рисуване

08.04.2008

Adobe Photoshop CS3 предлага няколко инструмента за рисуване и редактиране на цветовете. Традиционните - четка (Brush) и молив (Pencil), градиента (Gradient), запълване (Fill), и кофичката (Paint Bucket) служат за оцветяване на по-големи области. Инструментите гума (Eraser), замъгляване (Blur), и гъбата (Smudge) могат да променят вече зададен цвят. В панела за настройки (options bar) за всеки инструмент се извеждат допълнителни опции.

brush

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help, adobesupport.bmg.bg и други