Маскиране на слоеве

20.03.2008

С маската можем да скрием част от съдържанието на слоя и съответно да покажем част от слоя отдолу. Маските са два типа:

- маска на слоя (layer mask) - зависещо от резолюцията bitmap изображение, което може да се редактира с инструментите за рисуване и селекция.

- векторна маска (vector mask) - независима от резолюцията. Създава се с инструментите Pen или Shape.

И двата вида маски са неразрушаващи (nondestructive), което означава че във всеки един момент можем да се върнем назад към оригиналното изображение или да редактираме маската без загуби в оригиналните пиксели.

layer_masklayer_mask В палитра Layers виждаме иконите на маските в дясната част на реда на съответния слой.

Маската на слоя представлява черно-бял (grayscale) канал. Векторната маска представлява пътечка, която изрязва част от съдържанието на слоя.

За да създадем маска на Background слоя, първо трябва да го преобразуваме в обикновен слой с командите Layer / New / Layer from Background.

Към маската на слоя (layer mask) можем да добавяме или изваждаме области. Областите в черно са скрити, а в бяло - видими. Различните нюанси сиво определят степените на прозрачност.

Векторната маска задава форма с ясно изразени контури. След като създадем слоя с векторна маска можем да прилагаме различни стилове и ефекти върху него.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help, adobesupport.bmg.bg и други