Маски в Photoshop CS3

09.11.2007

Когато селектираме част от изображението, можем да редактираме само вътре в селекцията. Така получената изолирана неселектирана област представлява маска, която предпазва тази част от изображението от промени.

 Маски в Photoshop Маските се съхраняват в алфа каналите. Представляват grayscale (черно-бели) изображения и могат да се редактират като всяко друго изображение. Областите покрити с черен цвят са "защитени" (не могат да се редактират), а оцветените в бяло (прозрачните части) позволяват да бъдат променяни. Съответно рисувайки с черно увеличаваме защитените области, а с бяло обратното.

В първия алфа канал имаме селектиран фона около цветето (бялата област) и съответно тази част можем да редактираме. Във втория канал селекцията е ивертирана и вече можем да правим промени върху цветето. Маската от канал Alpha 3 прелива към прозрачност (преливка черно към бяло).

За по-лесно селектиране можем да използваме режима Quick Mask, който временно преобразува селекцията в маска. В този режим можем да използваме всеки един от рисуващите инструменти и филтри. При излизане от режима маската се преобразува обратно в селекция.

Избираме бутона Quick Mask Quick Mask от панела с инструменти (toolbox). Областите извън селекцията се покриват с червен цвят. По подразбиране с 50% непрозрачност, което може да се промени ако искаме.

За да редактираме маската избираме някой от рисуващите инструменти. Цветовете в панела с инструменти автоматично стават черен и бял при преминаване в режима.

Рисувайки с бяло изтриваме червения помощен цвят (селектираме части от изображението). За да махнем селекцията рисуваме с черно (съответната област се оцветява в червено). Използването на сив цвят създава полупрозрачни области.

С клик върху бутона Standard Mode Standard Mode в панела с инструменти (toolbox) излизаме от режима Quick Mask. Вече виждаме оригиналното изображение и рамката на селекцията.

Промените, които ще правим върху изображението ще се отразят само в селектираната област. За да махнем селекцията можем да изберем командата Select/ Deselect или Ctrl + D от клавиатурата. Съхраняването на селекцията като алфа каналстава с Select/ Save Selection .

 Маски в Photoshop Настройките в режима Quick Mask можем да променяме от диалоговия прозорец, който излиза при двукратно кликване върху бутона Quick Mask.

При избрана опция Masked Areas - В червено се оцветяват маскираните (извън селекцията) области. Рисуването с бяло увеличава селектираната област, а с черно обратното. В този случай бутона Quick Mask има този вид Quick Mask

При избрана опция Selected Areas - В червено са селектираните области. Черният цвят добавя към селекцията. Тогава и бутона Quick Mask се променя Quick Mask

Можем да сменяме двете опции като задържим Alt при натискане на бутона Quick Mask.

От същия диалогов прозорец можем да променим и червения цвят на маската и да зададем процента непрозрачност (opacity). Тези настройки влияят само на начина на изобразяване на маската с цел по-лесното й редактиране.

За да съхраним за по-дълго дадена селекция, можем да я запишем като алфа канал. Алфа каналите съхраняват селекциите като grayscale (черно-бяла) маска в палитрата Channels. След записа в алфа канала, можем да зареждаме селекцията по всяко време, дори да я заредим и в друго изображение.

Създаване на временна маска. За начало можем да очертаем произволна селекция и след това да я дооформим в режима Quick Mask, или да създадем маската изцяло в този режим. В процеса на работа върху маската в палитрата Channels се появява временен алфа канал.

Възможно е първо да създадем нов алфа канал и едва след това да очертаем маска. Създаването на нов алфа канал става с натискане на бутона New Channel New Channel от палитра Channels. След това рисуваме, за да създадем маската. Ако при натискане на този бутон задържим Alt, можем предварително да направим допълнителни настройки на канала.

Ако в последствие искаме да променим опциите на съществуващ канал, кликваме два пъти върху неговата миниатюра в палитра Channels или избираме Channel options от менюто към палитрата.

 channel options Възможните настройки са: Masked Areas - В червено се оцветяват маскираните (извън селекцията) области; Selected Areas - В червено са селектираните области; Spot Color - конвертира алфа канала в спот цветови канал; Color - задава цвят и непрозрачност на маската, влияе само върху визуализирането на маската.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.
обратно в началото на страницата