Палитра Layers в Photoshop CS3

15.11.2007

Layer Фотошопското изображение може да се състои от един или няколко слоя. При работа със слоеве използваме палитра Layers. В нея са представени всички слоеве, групи от слоеве и ефектите върху тях.

За всеки слой има отделен ред. С клик върху иконката click в началото на реда можем да показваме или скриваме съдържанието на слоя. Следва миниатюрно изображение на това съдържание. В менюто с настройки на палитрата можем, ако искаме да изключим показването на тези миниатюри (thumbnails) от Palette Options.

Можем да организираме слоевете в групи. Към група от слоеве едновременно се добавят ефекти и маски върху всички слоеве в групата. Скриването/ показването на групираните слоеве в палитрата става с клик върху сивия триъгълник в началото на реда на групата (ограден с червено).

Възможните команди и опции се извеждат в менюто към палитрата. Менюто се визуализира при кликване върху малкия триъгълник в горния десен край (ограден с зелен цвят) и съдържа следните команди:

Layer New Layer - Създаване на нов слой.
Duplicate Group - Дублиране на група от слоеве.
Delete Group - Изтриване на група от слоеве.
Delete Hidden Layers - Изтриване на скритите слоеве.
New Group - Създаване на нова група за слоеве.
New Group from Layers - Създаване на нова група от вече съществуващи слоеве.
Lock All Layers in Group - Заключване на всички слоеве в групата.
Convert to Smart Object - Конвертиране в Smart Object.
Edit Contents - Редактиране на съдържанието.
Group /Layer/ Properties - Свойства на слоя или групата.
Blending Options - Опции за смесване на слоя.
Create Clipping Mask - Създаване на изрязваща маска.
Link Layers - Свързване на слоеве.
Select Linked Layers - Селектирай свързаните слоеве.
Merge Group - Сливане на група слоеве.
Merge Visible - Сливане на видимите слоеве.
Flatten Image - Сливане на всички слоеве в един background слой.
Animated Options - Опции за анимиране.
Palette Options - Настройки на палитрата.


В долния край на палитра Layers са разположени бутони за бързо избиране.

- Link Layers Link Layers - Свързване на слоеве.

- Add a Layer Style Add a Layer Style - Добавяне на стил на слоя. При кликване върху този бутон се извежда следното меню.

Layer style Blending Options - Опции за смесване на слоя.
Drop Shadow - Хвърлена сянка.
Inner Shadow - Вътрешна сянка.
Outer Glow - Външно сияние.
Inner Glow - Вътрешно сияние.
Bevel and Emboss - Скосяване и релефно отпечатване .
Satin - Атлаз.
Color Overlay - Припокриване (наслагване) на цветове.
Gradient Overlay - Градиентно припокриване.
Pattern Overlay - Припокриване с шарка.
Stroke - Оконтуряване.

- Add Layer Mask Add Layer Mask - Добавяне на маска на слоя.

- Create new fill or adjustment layer Create new fill or adjustment layer - Добавяне на нов слой за запълване или корекционен слой. При кликване върху този бутон също се извежда допълнително меню.

Create new fill or adjustment layer Solid Color - Плътен цвят.
Gradient - Градиент.
Pattern - Шарка.
Levels - Нива.
Curves - Криви, за фини настройки
Color Balance - Цветови баланс.
Brightness/Contrast - Яркост/Контраст.
Black & White - Черно-бяло.
Hue/Saturation - Цветови тон/Наситеност.
Selective Color - Селективен цвят, промяна на един цвят без това да се отразява на останалите.
Channel Mixer - Смесител на канали.
Gradient Map - Градиентна карта.
Photo Filter - Фотофилтър. Имитира поставянето на цветен филтър пред обектива на фотоапарата.
Exposure - Експозиция. За корекции при HDR изображенията, но може да се използва и с 8 и 16-битови изображения.
Invert - Интертирай.
Threshold - Праг. Превръща изображението в силно контрастно чернобяло изображение.
Posterize - Постеризирай.


- Create а New Group Create а New Group - Създаване на нова група слоеве.

- Create а New Layer Create а New Layer - Създаване на нов слой.

- Delete Layer Delete Layer - Изтриване на слой.


Слайдера Opacity (непрозрачност) най-отгоре в палитрата задава непрозрачност на активния слой. Стойността му варира от 0% (пълна прозрачност) до 100% (пълна непрозрачност). Тази опция не е активна за background слоя, той винаги е с 100% непрозрачност.


Падащият списък в горния ляв край задава режима на смесване (Blending Mode) на активния слой. По подразбиране е избран режима Normal.


Опцията Lock позволява пълно или частично заключване на слоевете с цел предпазване на съдържанието им. Например ако сме приключили работата си върху даден слой, за да не го променим неволно, го заключваме.

Пълното заключване става с иконката Lock All lock. Когато слоя е заключен съответната иконка се появява в началото на реда.

Възможно е и частично заключване:

Lock transparent pixels lock - заключваме прозрачността т.е. можем да обработваме само непрозрачните пиксели.

Lock Image pixels lock - предпазваме пикселите на изображението от модифициране.

Lock Position lock - предпазваме пикселите на изображението от преместване.


Допълнително към настройката за непрозрачност на слоя може да се зададе и непрозрачност на запълването (fill opacity) на даден слой. Тази настройка оказва влияние върху оцветените пиксели, без да засяга приложените ефекти. Например ако имаме изчертана фигура или текст с ефект хвърлена сянка (drop shadow), непрозрачността на запълване ще промени прозрачността само на фигурата и текста, но няма да се отрази върху ефекта. Тази опция се регулира със слайдера Fill в горната част на палитрата. Стойността й варира от 0% до 100%.

* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg и други сайтове.

обратно в началото на страницата