Преместване, подравняване и заключване на слоеве

03.12.2007

Подреждане на слоевете

В палитра Layers можем да преместваме слоевете просто като ги теглим с мишката.

За подреждане на слоевете има команда от меню Layer/ Arrange.

Обръщане реда на селектираните слоеве става с Layer/ Arrange/ Reverse.

По подразбиране background слоя винаги стои най-отдолу в палитра Layers.


Показване краищата на слоевете

Виждайки границите на слоя по-лесно можем да го преместваме, трансформираме или да подравняваме неговото съдържание.

Layer edge За да станат видими краищата на слоя, избираме командата View/ Show/ Layer Edges.


Layer edge Ако искаме да трансформираме съдържанието в слоя, избираме командите за трансформиране, очертават се краищата на слоя. Използвайки осемте контроли (малките бели квадратчета) можем да извършваме желаните трансформации премествайки курсорът на мишката върху тях.

Преместване на съдържанието на слоя

В палитра Layers селектираме слоя, който искаме да преместим. Вземаме инструмента Move Tool Move Tool и в прозореца на изображението преместваме съдържанието на слоя. Можем да преместваме едновременно два и повече слоя, стига предварително те да са били селектирани.

Преместването може да стане и със стрелките от клавиатурата. В този случай преместваме обектите на разстояние 1 пиксел. Ако задържим Shift докато използваме стрелките от клавиатурата преместването ще бъде с 10 пиксела.


Подравняване на обекти от различни слоеве

Първо селектираме слоевете или група слоеве, които искаме да подравним.

Можем да подравним съдържанието на един или повече слоя спрямо рамката на дадена селекция в изображението. Първо изчертаваме селекцията.

Избираме Layer/ Align или Layer/ Align Layers To Selection и избираме съответната команда.

Тези команди са достъпни и от панела с настройки (option bar) при избран инструмент Move Tool Move Tool:

Align Top Edges Top Edges - подравнява най-горните пиксели в селектираните слоеве или спрямо горния край на селектиращата рамка.

Align Vertical Centers Vertical Centers - подравнява вертикално спрямо центровете на селектираните обекти или спрямо центъра на селектиращата рамка.

Align Bottom Edges Bottom Edges - подравнява спрямо долните пиксели в селектираните слоеве или спрямо долния край на селектиращата рамка.

Align Left Edges Left Edges - подравнява спрямо пикселите в ляво в селектираните слоеве или спрямо левия край на селектиращата рамка.

Align Horizontal Centers Horizontal Centers - подравнява хоризонтално спрямо центровете на селектираните обекти или спрямо центъра на селектиращата рамка.

Align Right Edges Horizontal Centers - подравнява десните пиксели в селектираните слоеве или спрямо десния край на селектиращата рамка.


Разпределяне (Distribute) на слоеве

Селектираме три или повече слоеве. От меню Layer/ Distribute и избираме съответната команда. Тези команди са достъпни и от панела с настройки (option bar) при избран инструмент Move Tool Move Tool:

Distribute Top Edges Distribute Top Edges - разпределя слоевете равномерно, започвайки от най-горните пиксели на всеки слой.

Distribute Vertical Centers Distribute Vertical Centers - разпределя слоевете равномерно, започвайки от вертикалния център на всеки слой.

Distribute Bottom Edges Distribute Bottom Edges - разпределя слоевете равномерно, започвайки от най-долните пиксели на всеки слой.

Distribute Left Edges Distribute Left Edges - разпределя слоевете равномерно, започвайки от най-левите пиксели на всеки слой.

Distribute Horizontal Centers Distribute Horizontal Centers - разпределя слоевете равномерно, започвайки от хоризонталния център на всеки слой.

Distribute Right Edges Distribute Right Edges - разпределя слоевете равномерно, започвайки от най-десните пиксели на всеки слой.


Автоматично подравняване на слоеве

Командата Auto-Align Layers автоматично подравнява слоеве, базирайки се на сходство в съдържанието им като ъгли и краища. Можем да зададем базовия слой, спрямо който да става подравняването или да оставим Photoshop автоматично да го избере.

Командата Auto-Align Layers можем да изберем от меню Edit / Auto-Align Layers. Или като изберем съответния бутон Auto-Align Layers от панела с настройки (option bar). Отваря се следният диалогов прозорец:

Auto-Align Layers Auto - Photoshop анализира изходящите изображения и прилага един от методите по долу Perspective или Cylindrical взависимост от това при кой съставното изображение ще се получи по-добре.

Perspective - Взема едно от изходните изображения за базово (най-често това е средното изображение в композицията) и останалите се позиционират взависимост от съдържанието си спрямо него.

Cylindrical - Намалява изкривяването, което се получава при горния метод в краищата на изображението. Базовото изображение отново е това в центъра. Този метод е особено подходящ за създаването на панорамни изображения.

Reposition Only - подравнява слоевете и съвпада съдържанието им без да трансформира изходните изображения.Автоматично смесване (blend) на слоеве

Когато комбинираме няколко изображения в едно, често има разлики в осветеноста и контраста между тях. С командата Auto-Blend Layers можем да направим тези преходи по-плавни в крайното изображение. Командата е активна само за RGB и Grayscale изображения.


Ротация на слой

От палитра Layers избираме слоя, който искаме да завъртим. Избираме Edit/ Transform/ Rotate.

Layer edge Очертават се краищата на обекта. Премествайки курсорът на мишката извън рамката, той се променя в двойна стрелка и тогава изтегляме. Ако задържим Shift завъртането е на 15 градуса. Когато сме доволни от резултата натискаме Enter или избираме бутона OK OK в панела с настройки (option bar). Ако искаме да откажем промяната натискаме Esc или бутона Cancel cancel.


Заключване на слоеве

Заключването на слоя напълно или частично позволява да се запази неговото съдържание от неволни промени. Бутоните за заключване са разположени в палитра Layers.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.

обратно в началото на страницата