Управление на слоеве

09.12.2007

Преименуване на слой или група

Задаването на име на слоя или на групата от слоеве улеснява работата с тях в палитра Layers

Кликваме два пъти върху името на слоя или групата в палитрата и въвеждаме желаното име.

Layer nameДруг начин за промяна на името е ако задържим Alt и отново кликнем два пъти върху реда на слоя в палитрата (не върху името или миниатюрата). В извеждащият се прозорец задаваме новото име и даваме ОК.

Можем да селектираме слоя или групата и да изберем Layer Properties или Group Properties от меню Layer или от менюто към палитра Layers. Извежда се същият диалогов прозорец, където можем да укажем името.


Задаване на цвят на слой или група

Задаваме цвят на слои или група, за да можем по-лесно да ги откриваме в палитра Layers. Цветът можем да зададем в диалоговият прозорец Layer/ Group Properties при промяна на името на съответния слой или група.


Растеризиране на слой

Някои от инструментите и филтрите не могат да се използват върху слоеве съдържащи вектори (текстов слой, векторни маски, слоеве съдържащи векторни фигури (shape) или Smart Objects). В тези случаи се налага конвертирането на тези слоеве в растерно изображение.

Селектираме слоя, който искаме да обърнем в растер, избираме Layer /Rasterize .


Изтриване на слой или група

Първо селектираме слоя/слоевете или групата, които искаме да изтрием.

За да изтрием с извеждане на потвърждаващо съобщение кликваме върху иконата Delete Delete Layer или избираме Layer/ Delete.

За да изтрием без да се изведе потвърждаващ прозорец, можем да изтеглим съответния слой към иконата Delete Delete Layer или да натиснем клавиша Delete при избран инструмент Move Tool Move Tool.


Експортиране на слоеве

Можем да експортираме всички слоеве или само видимите от тях в отделни файлове. Избираме от меню File/ Scripts > Export Layers To Files .


Командите Merge и Stamp

Когато приключим с обработката на отделните слоеве, можем да ги слеем (merge) в един с цел да се намали големината на крайния файл. Когато сливаме слоеве, непрозрачните части от по-горните слоеве се запазват, припокривайки тези които се намират под тях. След като веднъж сме слели дадени слоеве, не можем да ги върнем в по-късен етап.

Селектираме слоевете и избираме командата Layer/ Merge Layers. Може да слеем и само видимите слоеве с командата Merge Visible. Същите команди можем да изведем и от менюто към палитра Layers.

В допълнение към сливането на слоеве имаме и възможността да създадем техен отпечатък (stamp). По този начин можем да слеем съдържанието на повече от един слой в нов, като изходните слоеве се запазват непроменени.

Избираме съответните слоеве и натискаме Ctrl+Alt+E. За да създадем отпечатък само на видимите слоеве - Shift+Ctrl+Alt+E или задържаме Alt и избираме Layer/ Merge Visible. В резултат Photoshop създава нов слой съдържащ слятото съдържание от селектираните първоначално.


Команда Flatten image

С Flatten image се сливат всички видими слоеве в background слой като се изхвърлят скритите(невидими) слоеве. Прозрачните области се запълват с бяло. Веднъж изпълнили тази команда не можем да върнем слоевете обратно на по-късен етап.

Избираме Flatten Image от меню Layer или от менюто към палитра Layers.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.

обратно в началото на страницата