Задаване на ефекти и стилове на слой

04.01.2008

Ефект и стил на слой

Photoshop предлага разнообразни ефекти - като сенки (shadows), сияния (glows) и др. Ефектите променят начина на представяне на съдържанието на слоя. Ефектът е свързан със съдържанието на слоя. Когато преместим или копираме това съдържание, съответно преместваме или копираме и ефектът към него.

Стил на слоя е един или повече ефекти приложени върху слоя или група слоеве.

Когато имаме приложен ефект върху слоя в неговия ред в палитра Layers до името му се появява иконката за ефект effect

effectАко искаме да видим всички ефекти приложени върху дадения слой, кликваме върху малкият триъгълник в края на реда Reveals layer effects in the palette. Извежда се нов ред за всеки приложен ефект. С клик върху иконката click можем да скрием/ покажем промяната, която настъпва в резултат от този ефект.


Задаване на стил

Селектираме даден слой от палитра Layers . Кликваме два пъти върху него (извън името на слоя и миниатюрата). Можем да изберем и бутона effect в долния край на палитрата или командата Layer Style от меню Layer.

И в трите случая се извежда диалогов прозорец, в който избираме желания стил.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ layer_style


Използване на готови стилове

От палитра Styles можем да зареждаме библиотеки с готови стилове. Например библиотека съдържаща стилове за създаване на web бутони. Трябва само да заредим подходящата библиотека в палитрата.

Кликваме върху даден стил от палитра Styles, за да го приложим върху активния слой. Можем да изтеглим с мишката стила от палитра Styles към съответния ред от палитра Layers. Можем и да го изтеглим към прозореца на документа, отпускайки мишката съответния стил се прилага върху слоя.

По принцип избирайки даден стил, той замества предишния стил на слоя. Ако задържим Shift и изберем нов стил, можем да го комбинираме с предходния.

Когато използваме Shape tool shape или Pen tool pen можем да изберем стил от панела с настройки (option bar) кликвайки върху бутона Style.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.

обратно в началото на страницата