Филтър Extract в Photoshop CS3

04.11.2007

Филтърът Extract дава възможност да отделим даден обект от заобикалящия го фон. Това става лесно дори при обекти с тънки и неясни контури.

За да избегнем загубата на оригиналното изображение, дублираме слоя или правим моментна снимка (snapshot) на изображението.

Избираме Filter/ Extract и работим в извеждащия се диалогов прозорец.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ filter extract

По подразбиране е избран маркерът за очертаване на контури (Edge Highlighter tool). Очертаваме така, че да застъпим леко както обекта, така и околния фон. Добре е да използваме широка четка, за да покрием неясни и фини контури преливащи към фона (например коса).

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ filter extract

Настройките, които можем да направим са:

Brush Size (размер на четката)- определя ширината на маркера за контури (Edge Highlighter tool). Също така с тази настройка се задава ширината и на инструментите гума (Eraser), инструмента за почистване (Cleanup) Cleanup Tool, и инструмента за ретуширане на контурите (Edge Touchup) Edge Touchup.

Highlight (Цвят на маркиращия контур) - избираме готов цвят от списъка, който да очертава контурите при използването на маркера за контури. Или избираме Other, за да укажем наш цвят.

Fill (Запълване) - избираме цвят за запълване при използване на инструмента Fill (кофичката).

Smart Highlighting (Умно маркиране) - избираме тази опция ако имаме ясни контури. Тя работи като магнитното ласо като сама открива и маркира контурите докато очертаваме с маркера.

Textured Image - избираме ако изображението съдържа текстури.

Smooth (заглаждане) - задаваме стойност за увеличаване или намаляне заглаждането на контурите. Най-добре е да започнем с 0 или ниска стойност, за да избегнем замъгляването (blur) на детайлите.

Channel (канал) - избираме алфа канала от менюто Channel, за да базираме маркировката на селекцията съхранена там. Ако променяме така получената маркировка, името на канала в менюто се променя на Custom. Изображението трябва да има алфа канал, за да бъде активна тази опция.

Force Foreground (Посочен преден план) - При тази опция от маркираната област ще се извлекат само пикселите с определен цвят (Foreground color) избран от нас с пипетката.

Display - за настройка на превюто.

При отметка пред Show Highlight и Show Fill се виждат оцветените контури и запълването.

Ако има нужда да се изтрие вече маркиран участък се използва гумата (Eraser tool). Изтриване на цялата маркировка става с Alt + Backspace. Ако при избран маркер задържим Alt, можем да трием направената маркировка. Ако задържим Ctrl обикновеното маркиране преминава в Smart Highlighting (Умно маркиране) и обратното.

Ако искаме да започнем маркирането и настройките от самото начало задържаме Alt и бутона Cancel се променя на Reset. След натискането на Reset всичко в диалоговия прозорец се връща в състоянието, в което е било при отварянето му.

Няма нужда да се маркират краищата на обекта, където те съвпадат с границата на изображението.

Избираме инструмента Fill, кликваме вътре в обекта и го оцветяваме. Сега вече бутона Preview става активен и можем да видим очертания обект без неговия фон.

Натискаме бутона Preview. Фонът става прозрачен. От списъка Display можем да сложим друг фон. Възможностите са: None (без фон), Black Matte (черен фон), Gray Matte (сив фон), White Matte (бял фон), Other (друг фон по избор), Mask (черно-бяла маска). Избираме фон за да може по-лесно да виждаме и да редактираме краищата на обекта.

Ако част от фона е останал или част от обекта е била изтрита. Можем да изберем Cleanup Tool Cleanup Tool, който ще изтрие нежеланите пиксели. А ако задържим Alt ще възстанови тези части от обекта, които са били изтрити. Силата на изтриване/възстановяване може да се регулира с натискане на цифри от клавиатурата - 1=10%, 9=90%, 0=100%.

За да редактираме краищата на обекта можем да използваме и инструмента Edge Touchup tool Edge Touchup. Той изостря краищата. Ако те не са съвсем изчистени от фона, добавя лека прозрачност, така че да се получи плавен преход.

extract filterКогато отделим (extract) обекта, Photoshop изтрива околния фон до прозрачност.

В палитра Layers избираме слоя съдържащ обекта, който искаме да извлечем. След прилагането на филтър Extract ще се изтрие фона само в този слой. Ако имаме селектирана област, ще се изтрие фона само в нейните граници.


* използвани са преводи от Photoshop CS3 Help и други сайтове.

обратно в началото на страницата