Настройки на ефекти и стилове

12.01.2008

Altitude (височина) - за ефекта Bevel and Emboss задава височината на източника на светлина. "0" отговаря на нивото на земята, "90" е точно над слоя.

Angle (ъгъл) - определя ъгълът на осветяване за ефекта. Можем и директно в документа да наместваме ръчно (изтегляме с мишката) ъгълът за ефектите Drop Shadow, Inner Shadow, и Satin effect.

Anti-alias - прелива пикселите по контура или замазва контура. Тази опция е от полза при сенки с малки размери и сложни контури.

Blend Mode (режими на смесване) - задава начина по-който стилът на слоя да прелее към долните слоеве, което може и да няма ефект върху активния слой. Например вътрешната сянка прелива към активния слой, докато хвърлената сянка прелива само със слоевете, които са под активния слой.

Choke (Свиване) - свива границите на контура на Inner Shadow и Inner Glow ефектите преди замазването им.

Color (цвят) - Задава цвета на сянката, сиянието или осветяването.

Contour (контур) - добавяне на вариантни контури с различен цвят, форма или прозрачност.

Distance (разстояние) - задава отместването при сенките и ефекта Satin. Това разстояние може да се нагласи и ръчно в прозореца на документа.

Depth (дълбочина) - при ефекта Bevel and Emboss и при шарките.

Use Global Light (използване на глобална светлина) - Тази опция дава възможност да се зададе ъгъл на осветяване, който да е в сила за всички ефекти със сянка (Drop Shadow, Inner Shadow и Bevel and Emboss).
За всички тези ефекти ако имаме отметка пред "Use Global Light" когато настройваме ъгълът на осветяване всъщност задаваме общ (глобален) ъгъл на осветяване. Всеки друг ефект, който има като настройка ъгъл на осветяване автоматично наследява общият ъгъл.
Ако "Use Global Light" не е селектирано, за всеки ефект задаваме отделен (локален) ъгъл на осветяване.
Можем да зададем общия (глобален) ъгъл на осветяване и от меню Layer / Layer Style/ Global Light.

Gloss Contour (гланцови, метализирани контури) - допълнителна настройка за ефекта Bevel and Emboss.

Gradient (градиент) - указва преливката на ефекта на слоя.

Gradient При кликване върху преливката се извежда прозореца Gradient Editor. Ако кликнем само върху стрелката в края на градиента ще можем да изберем някой от готовите градиенти. Ако все пак искаме да създадем нов такъв или да редактираме вече създаден градиент, работим в прозореца Gradient Editor.

Highlight or Shadow Mode (режими за осветените области и сенките) - задава режима на смесване за ефекта Bevel and Emboss.

Jitter (Неравномерност) - променя градиента.

Layer Knocks Out Drop Shadow (Слоят отсича хвърлената сянка) - когато обектът към който е приложена сянката е полупрозрачен (например fill - 50%), при отметка пред тази опция сянката остава видима само около него. А ако нямаме отметка, сянката се вижда през прозрачния обект.

Noise (шум) - добавя шум към сянката или сиянието. Въвеждаме стойност или преместваме слайдера.

Opacity (непрозрачност) - задава се непрозрачност на ефекта.

Pattern (шарка) - избираме шарка (текстура) за ефекта. Можем да използваме готова или да създадем нова кликвайки върху бутона New preset new.
Бутонът Snap To Origin (когато е селектирано Link With Layer) разполага шарката спрямо нулевата точка в документа, а ако не е селектирано Link With Layer - спрямо горния ляв ъгъл. Селектирайте Link With Layer ако искате шарката да остава постоянна при преместването на слоя.
С настройката Scale указваме колко голяма да е шарката. Можем да позиционираме шарката и директно в прозореца на изображението с мишката. За да я върнем в първоначалното положение е достатъчно да натиснем бутона Snap To Origin.

Position (позиция) - задава позицията на очертанието при ефекта Stroke.

Range (диапазон) - определя каква част от сиянието ще се използва за очертаване на контур.

Size (размер) - задава размера на замазването (blur) или размера на сянката.

Soften (смекчаване) - замъглява (омекотява) резултата от сянката.

Source (източник) - указва се източника за ефекта Inner glow. При избран Center сиянието започва от центъра на обекта. А при избран Edge започва от краищата му.

Spread (разширяване) - увеличава границата на контура преди самото замъгляване.

Style (стил) - задава стила (позицията) на фаската (bevel). Inner Bevel създава фаска от вътрешната страна на обекта; Outer Bevel - извън краищата на обекта; Emboss имитира релефно оконтуряване; Pillow Emboss отпечатва контурите на обекта; Stroke Emboss ограничава щамповането на границите при приложен ефект Stroke.

Technique (техника) - избираме начина на формиране на фаската или сиянието. Smooth(Изглаждане), Chisel Hard (издълбаване, твърдо), и Chisel Soft (издълбаване, меко) са възможни само за ефекта Bevel and Emboss; Softer (по-меко) и Precise (прецизен) за Inner Glow и Outer Glow.

Texture (текстура) - задаваме текстура на ефекта. С настройката Scale определяме големината й. Селектираме Link With Layer, ако искаме да преместваме текстурата заедно със слоя. С отметка пред Invert текстурата се обръща. Скролерът Depth променя градусите и посоката на приложение на ефекта. Бутона Snap To Origin (когато е селектирано Link With Layer) разполага текстурата спрямо нулевата точка в документа, а ако не е селектирано Link With Layer - спрямо горния ляв ъгъл. Можем да наместваме текстурата и директно в прозореца на изображението, теглейки с мишката.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help, adobesupport.bmg.bg и други

обратно в началото на страницата