Копиране, редактиране и премахване на ефекти и стилове

04.01.2008

Копиране на стил

Селектираме слоя в палитра Layers и избираме Layer / Layer Style/ Copy Layer Style. Селектираме втория слой и даваме Layer / Layer Style/ Paste Layer Style.

За да копираме стила на един слой върху друг е достатъчно да кликнем върху иконката effect в реда на слоя в палитра Layers и да изтеглим с мишката задържайки Alt към втория слой .


Команда Scale

effectС тази команда можем да променяме размера на ефектите без да променяме текущия обект в слоя.

Селектираме слоя, избираме Layer / Layer Style/ Scale Effects. В диалоговия прозорец указваме промяната в проценти. Или регулираме със скролера, който се появява при задържане на мишката върху синята стрелка до процентите.

Ако имаме отметка пред Preview ще видим веднага промяната в прозореца на изображението.


Махане на ефект

effect В палитра Layers изтегляме реда на ефекта към иконката Delete delete. Ефектът се изтрива.

Ако искаме да изтрием целия стил изтегляме реда Effects към иконката Delete delete. Можем да изберем и командата Layer / Layer Style/ Clear Layer Style.

Друг начин за изтриване на стил е с бутона Clear Style style в долния край на палитра Styles.


Редактиране на стил

Допълнителни настройки върху стила могат да се правят в диалоговия прозорец Layer Style

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ layer_style

Прозорецът се извежда при кликване два пъти в реда на слоя в палитра Layers (встрани от името и от миниатюрата на слоя). Или от меню Layer / Layer Style избираме съответния ефект.

При клик върху иконката effect в долния край на палитра Layers отново можем да изберем в извеждащият се списък ефекта който ще променяме.

За да редактираме вече съществуващ ефект е достатъчно да кликнем два пъти върху неговия ред в палитра Layers.

Няколко ефекта могат да се редактират без да се затваря прозорецът Layer Style. Просто избираме ефектите последователно от списъка в ляво.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.

обратно в началото на страницата