Контури при ефектите на слоя

26.01.2008

Използвайки настройките за контури можем да променяме формата на някои от ефектите като Drop Shadow, Inner Shadow, Inner Glow, Outer Glow, Bevel и Emboss, и Satin.

contour В прозореца Layer Style при някой от изредените ефекти можем да избираме, редактираме или изтриваме даден контур.

По подразбиране имаме избран контур. При клик върху малкия триъгълник до него се извежда списък с готови варианти на контури.

Ако кликнем върху изображението на контура (А) вместо показания по-горе списък се извежда диалоговият прозорец Contour Editor. Тук можем да променяме контура и да създаваме свои варианти.

contour editor В списъка Preset са изредени готови варианти за контури. Всеки произволен вариант можем да донастройваме посредством графиката по-долу.

Кликвайки върху кривата добавяме точка. Изтегляйки точките, променяме вида на кривата и съответно променяме настройките на контура. Или можем да въвеждаме готови стойности за Input и Output в полето под кривата при селектирана точка от графиката.

За да създадем остър контур вместо заоблена крива, селектираме точката и слагаме отметка пред Corner.

Можем да съхраним новия контур във файл с бутона Save.

За да съхраним новия контур в списъка Preset, избираме New.

За да заредим контур запазен като файл, избираме бутона Load.

За да изтрием контур, извеждаме списъка Preset. Селектираме контура и от контекстното меню избираме Delete Contour. Или задържаме Alt и кликваме върху контура в списъка, "изрязвайки" го от там.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help, adobesupport.bmg.bg и други

обратно в началото на страницата