Интернет учебник по Photoshop

:: Съдържание ::

I. Основни понятия -

 1. Представяне на работното поле (WorkSpace)
 2. Панел с инструменти Toolbox
 3. Панел за настройки Option bar
 4. Меню File
 5. Меню Edit
 6. Меню Image
 7. Меню Layer
 8. Меню Select
 9. Меню Filter
 10. Меню Analysis
 11. Меню View
 12. Меню Window
 13. Меню Help

II. Палитри в Photoshop CS3 -

 1. Палитра Layers
 2. Палитра Styles

III. Работа с файлове -

 1. Изображения в Photoshop
 2. Размери и резолюция
 3. Създаване на изображения
 4. Отваряне на файлове
 5. Запис на файл

IV. Цветове и управление на цветовете в Photoshop

 1. За цветовете в Photoshop CS3

V. Селекции в Photoshop

 1. Селектиране
 2. Селектиращи инструменти (Marquee tools)
 3. Селектиране с ласо
 4. Селектиране с Quick Selection tool
 5. Селектиране с вълшебната пръчица (Magic Wand tool)
 6. Селектиране на поредица от цветове
 7. Работа със селекции в Photoshop CS3
 8. Подобряване краищата на селекцията
 9. Заглаждане краищата на селекция
 10. Отстраняване на цветния кант около селекцията в Photoshop CS3
 11. Преместване, копиране и изтриване на селектираните пиксели
 12. Филтър Extract
 13. Канали в Photoshop CS3
 14. Маски
 15. Съхраняване и зареждане на селекция в Photoshop CS3

VI. Слоеве в Photoshop

 1. За слоевете
 2. Селектиране, групиране и свързване на слоеве
 3. Преместване, подравняване и заключване на слоеве
 4. Управление на слоеве
 5. Задаване на непрозрачност и режим на смесване
 6. Задаване на ефекти и стилове на слой
 7. Копиране, редактиране и премахване на ефекти и стилове
 8. Настройки на ефекти и стилове
 9. Контури при ефектите на слоя
 10. Корекционен слой и слой за запълване
 11. За Smart обектите
 12. За Smart филтрите
 13. Маскиране на слоеве

VII. Рисуване в Photoshop CS3

 1. Инструменти за рисуване
 2. Рисуване с четката или молива

Скоро очаквайте още страници!

В рубрика Нови страници можете да следите кои страници са добавени наскоро или последно са били коригирани.