Канали в Photoshop CS3

08.11.2007

Каналите представляват черно-бели изображения, които съхраняват определен тип информация.

Канали в Photoshop

Цветови канали - те се създават автоматично при отваряне на ново изображение. Цветовият режим на това изображение определя броя на създадените канали. За RGB изображение цветовите канали са три за всеки цвят - червен, зелен и син плюс един общ съставен канал.

Алфа каналите служат за съхраняване на селекции.

Spot цветовите канали определят допълнителните плаки за принтиране със spot мастила.

Едно изображение може да има до 56 канала. Всеки нов канал има същите размер и брой пиксели като оригиналното изображение.

Големината на файла зависи от съхранената информация в каналите. Колкото повече канала съдържа едно изображение, толкова по-голям е файлът. Някои файлови формати компресират тази информация и могат да спестят място.

Когато съхраняваме изображенеито във файлов формат, който поддържа зададения цветови режим, цветовите канали също се запазват. Алфа каналите се запазват само при някои формати.

Палитрата Channels показва всички съществуващи канали на отделни редове.

С клик върху иконката click в началото на реда на даден канал можем да показваме или скриваме неговото съдържание.

Канали в Photoshop

На всеки ред има миниатурно изображение на съдържанието на канала. В менюто с настройки на палитрата можем ако искаме да изключим показването на тези миниатури. ИзбирамеPalette Options... В същото меню са командите за нов канал, за дублиране и копиране, за разделяне (Split Channels) и сливане (Merge) на канали.

След миниатурата в палитра Channels виждаме наименованието на канала. За да променим името му е достатъчно да кликнем два пъти върху него. В дясно са изписани клавишите за бързо избиране на съответния канал. (Ctrl + номера на канала)

Можем да променим настройките по подразбиране и цветовите канали да бъдат показвани в съответния им цвят. От меню Edit/ Preferences/ Interface и слагаме отметка пред Show Channels in Color.

Можем да селектираме един канал като кликнем върху името му в съответния ред от палитра Channels. Редът на активирания канал потъмнява. Със задържане на Shift селектираме няколко канала.

Можем да редактираме каналите един по един. Рисувайки с бяло добавяме 100% от цвета на канала. Рисувайки с черно изтриваме изцяло цвета в канала. Сивият цвят дава частична прозрачност.

За преместване на алфа или spot канал е достатъчно да го изтеглим с мишката нагоре или надолу в палитрата.

За да дублираме алфа канали между две различни изображения, тези изображения трябва да са с еднакви размери в пиксели. От менюто към палитра Channels избираме командата Duplicate Channel.

Бързо можем да дублираме канал и като го теглим към бутона New Channel за нов канал (New Channel) в долния край на палитрата.

За да копираме канала в друго отворено изображение, можем просто да го теглим към прозореца на новото изображение. Или с командите Select/ All, след което с Edit/ Copy да изберем канала, който искаме да припокрием в новото изображение и да дадем Paste.

Можем да изтрием алфа или spot канал по няколко начина: От менюто към палитра Channels избираме командата Delete Channel ; С теглене на канала към иконата Delete Channel в долния край на палитрата; Или само като натиснем този бутон при селектиран канал (ако при кликването задържим Alt няма да се изведе прозорец за потвърждение на изтриването).

Канали в Photoshop Няколко черно-бели изображения могат да се комбинират като канали в едно изображение. Тези изображения трябва да нямат слоеве, да са с еднакви размери и да са отворени. Броят на черно-белите изображения определя възможния цветови режим, когато се слеят като канали в едно изображение. Например три черно-бели изображение могат да се слеят в RGB изображение.

Самото сливане става с командата Merge Channels от менюто към палитра Channels. В диалоговия прозорец указваме желания режим (Mode) и броя канали, които искаме да получим. Всички канали в мултиканален (multichannel) режим са алфа или spot канали.

Когато искаме да запазим информацията от канала в отделен файл, можем да разделим каналите. Тази опция е активна само при изображения без слоеве. Избираме командата за разделяне (Split Channels) от менюто към палитрата Channels (виж по-горе). Оригиналното изображение се затваря и отделните канали се представят в отделни прозорци като черно-бели изображения. Вече можем да запазим или да редактираме тези нови изображения поотделно.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.

обратно в началото на страницата