Отваряне на файлове в Photoshop CS3

03.10.2007

Отваряне на файлове

PhotoShop може да отваря и записва в много и различни файлови формати. Стандартният PhotoShop формат е ".psd". Файловият формат Large Document Format (.psb) беше представен в PhotoShop CS. Този формат е предназначен за работа с големи, многослойни изображения. Понеже е нов обаче може да бъде отворен само в PhotoShop. Използването на този формат може да се включи или не от диалоговия прозорец на Preferences / File Handling.

Други често използвани формати са:

  • Bitmap (.bmp) - стандартен формат за графични файлове в Windows.
  • Gif (.gif) - Graphics Interchange Format. Формат за изображения, които ще се публикуват в Интернет.
  • Jpeg (.jpg) - Joint Photographic Experts Group. Популярен формат за обмен на изображения и публикуване в Интернет. Степента на компресия определя качеството на изображението и размера на файла.
  • Pdf (.pdf)- Portable Document Format, формат за документи, които да могат да се отварят на различни платформи.
  • PNG (.png) - Portable Network Graphic. Нов формат за web графика, комбиниращ добрата компресия на GIF-формата и по-широката цветова палитра на JPG.
  • Tiff (.tif) - Tagged Image File Format. Предпочитан формат при подготовка на изображения за печат, или за използване в други програми за предпечатна подготовка като InDesign.
  • EPS (.eps) - Encapsulated PostScript. Друг формат често използван при предпечатна подготовка.
  • Camera Raw - Формат за запазване на информация от цифрови камери. При отваряне в Photoshop, той използва данните от raw файла, за да възпроизведе един вид "цифров негатив". Върху този негатив могат да се правят всякакви корекции на цветове, острота, компенсации и т.н.

За да отворим файл трябва да изберем някоя от командите Open от меню File. Можем да отворим файл и от Adobe Bridge. Някои файлови формати, като camera raw и PDF, изискват указването на допълнителни настройки преди файлът да бъде напълно отворен във Photoshop.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ Photoshop - open

От бутона в долния край имаме възможност да сменим визията на диалоговия прозорец - use OS Dialog / Use Adobe Dialog.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ Photoshop - open

За да отворим отново файл, който скоро е бил отварян - File/ Open Recent. Броят на файловете в списъка на Open Recent менюто може да укаже от меню Edit/ Preferences/ File Handling променяме Recent File List Contains

Понякога Photoshop не може да определи коректния формат на файла. В този случай с командата Open As може да се укаже формата, под който да се отвори изображението.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ Photoshop - open as


* използвани са преводи от "Photoshop CS3" и "Teach Yourself Adobe Photoshop CS3"

обратно в началото на страницата