Селектиране с вълшебната пръчица (Magic Wand tool) в Photoshop CS3

11.10.2007

Инструментът Magic Wand tool Magic Wand tool (вълшебната пръчица) позволява да се селектира дадена област базирайки се на нейния цвят. Достатъчно е само да кликнем върху изображението и определена област ще се селектира според направените настройки. Голямата разлика с Quick Selection tool е в това, че тук можем да укажем доколко сходни да са селектираните цветове, използвайки опцията Tolerance от панела с настройки (option bar).

При избран инструмент в option bar можем да укажем съответните настройки.

Magic Wand tool

options Избираме един от режимите на селекция.

А. New selection - Нова селекция.

B. Add to selection - Добавяне към селекцията. Или можем само да задържим Shift при следващото кликване.

C. Subtract from selection - Изваждане от селекцията. Или със задържане на Alt, за да извадим от селекцията цвета, върху който кликваме.

D. Intersect with selection - Крайната селекция се получава от пресичането на две селекции. Или със задържане на Shift + Alt при изчертаването на втората селекция.

Следващите настройки са:

Толеранс (Tolerance) - сходността на пикселите, които се селектират. Въвеждаме стойността в пиксели от 0 до 255. Ниската стойност селектира по-малко цветове подобни на цвета на пиксела, където сме кликнали. По-високата стойност увеличава броя сходни цветове, които се селектират.

Отметката пред Anti-aliased заглажда краищата на селекцията.

При отметка пред Contiguous се селектират само пикселите със сходни цветове от съседните области. Ако няма отметка всички пиксели със сходни цветове от цялото изображение ще бъдат селектирани.

При отметка пред Sample All Layers селекцията се базира на всички видими слоеве. Ако няма отметка селекцията обхваща само текущо активния слой.

И тук имаме възможност за допълнителни подобрения върху краищата на създадената селекция при избор на бутона Refine Edge.

Видът на курсора може да се смени от меню Edit / Preferences/ Cursors/ Other Cursors или временно с натискане на клавиша Caps.

* използвани са преводи от "Photoshop CS3" и от "Teach Yourself Adobe Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата