Меню Help в PhotoShop CS3

26.09.2007

Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

Help Photoshop Help... - PhotoShop помощна информация.

About Photoshop... - За PhotoShop...

About Plug-In - За Plug-in модули.

System Info... - Системна информация...

Registration... - Регистрация....

Activate... - Активирай...

Deactivate... - Деактивирай...

Updates... - Актуализации...

Photoshop Online... - Photoshop в Интернет...

How to Create Web Images - Как да създадем изображения за Web.

How to Customize and Automate - Как да направим потребителски настройки и да автоматизираме задачи.

How to Fix and Enhance Photos - Как да коригираме и подобрим снимките.

How to Paint and Draw - Как да рисуваме и чертаем.

How to Prepare Art for Other Applications - Как да подготвим изображения за други приложения.

How to Print Photos - Как да принтираме снимки.

How to Work with Color - Как да работим с цветове.

How to Work with Layers and Selections - Как да работим със слоеве и селекции.

How to Work with Type - Как да работим с текст.

How to Create How Tos - Как да създаваме нови теми "Как да...".


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg

обратно в началото на страницата