Създаване на изображения в Photoshop CS3

03.10.2007

Създаване на ново изображение

За създаване на ново изображение избираме меню File/ New. В диалоговия прозорец указваме име и размер. В меню Preset са дадени готови размери. За да създадем нов документ с размери за специфично устройство (например мобилен телефон), можем да изберем бутона Device Central.

Photoshop CS3 - new

Ако искаме да съвпаднем височината, ширината, резолюцията, цветовия режим и броя битове на новото изображение със същите на вече съществуващ отворен файл, избираме името на файла от долната част на Preset менюто.

Следващата стъпка е да укажем резолюция, цветовия режим и брой битове. Ако имаме копирана селекция в клипборда, размерите и резолюцията й автоматично се извеждат в диалоговия прозорец.

Опциите за фона (Background Contents) са: - White - запълва фона с бял цвят; - Background Color - запълва фона с текущия Background цвят; - Transparent (прозрачен) - прави първия слой прозрачен, без цветова стойност.

Ако има нужда от допълнителни настройки можем да изберем бутона Advanced. Тук се избирa цветовия профил. За Pixel Aspect Ratio оставяме Square Pixels, освен ако изображението няма да се използва за видео.

След като сме попълнили всички настройки за новия документ можем да ги запазим като изберем Save Preset.

Adobe Version Cue

Adobe Version Cue представлява приложение за управление на файлови версии в CS3. Състои се от 2 части - Version Cue Server и Version Cue connectivity. Version Cue Server - съхранява проектите и PDF ревютата и може да бъде инсталиран локално или на централизиран компютър. Version Cue connectivity позволява свързването с Version Cue Server, и е включен във всички приложения на CS3 (Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe InCopy, Adobe Photoshop, and Adobe Bridge)

Adobe Version Cue може да се използва за следене на промените във файловете с които работим, позволява да се споделят файлове между отделните потребители, да се осъществява контрол на версията и да се провеждат онлайн ревюта.

Adobe Version Cue се извиква от Adobe диалоговия прозорец или от Adobe Bridge.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ adobe version cue

С Adobe Version Cue може:

- да се създават версии на файловете.

- да се споделят файлове между отделните потребители, да се осъществява контрол на версиите, да сепроверяват файловете.

- да се организират файловете в проекти.

- да се организират данните за файловете и версиите.

- да се създава и управлява достъпа на потребителите, проектите, PDF ревютата.


* използвани са преводи от "Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата