Селектиране на поредица от цветове в Photoshop CS3

13.10.2007

Командата Color Range селектира даден цвят или поредица цветове от цялото изображение или от съществуваща селекция. Не е активна за 32-битови изображения.

За да подобрим дадена селекция можем да използваме Color Range няколко пъти последователно, така че да селектираме повече сходни цветове.

Избираме командата от меню Select /Color Range

Color Range В диалоговия прозорец на командата по подразбиране от списъка "Select" е избрано "Sampled Colors" (цветни проби от изображението, взети с пипетка). Можем да изберем и конкретен цвят от този списък, но няма да можем да добавяме към селекцията друг цвят (пипетките за добавяне и изваждане на цветове няма да са активни). Например ако изберем Reds, автоматично се селектират всички червени нюанси, но нямаме възможност да разширяваме селекцията с други цветове. Опцията "Out Of Gamut" (извън печатаемата гама ) е активна само при RGB и Lab изображения. С нейна помощ се указват цветовете, които не могат да се отпечатат с т.нар. "process color" (четирите мастила на CMYK цветовия модел)

Можем да укажем вида на превюто в диалоговия прозорец:

Selection Визуализира се селекцията, която е резултат от указаните цветове в горната настройка. Превюто е черно-бяло. Белите области са селектираните пиксели, черните - са тези извън селекцията, сивите са частично селектирани.

Image Виждаме превю на цялото изображение. Например може да се наложи да се вземе проба на цвета от тази част на изображението, която е извън екрана за момента (при много увеличено изображение).

С пипетката вземаме проби от цветовете в изображението, които искаме да селектираме.

Настройваме диапзона на селектираните цветове с настройката Fuzziness (Степен на неопределеност). По този начин се указва колко широк диапазон от цветове да бъдат селектирани и съответно увеличава или намалява количеството частично селектирани пиксели (сивите пиксели в превюто на селекцията). Ниската стойност на Fuzziness настройката намаля цветовия диапазон, високата стойност го увеличава.

За да добавяме цветове към селекцията избираме пипетката plus eyedropper и кликваме върху желания цвят от превюто на изображението. Ако искаме временно да активираме тази пипетка и да добавим цвят към селекцията можем само да задържим Shift.

За да махнем цветове от селекцията избираме пипетката minus eyedropper и кликваме върху цвета, който искаме да махнем от селекцията. За временно активиране на пипетката можем да задържим Alt.

Ако искаме да видим превю на селекцията в прозореца на изображението избираме опция от списъка на Selection Preview. За инвертиране на селекцията слагаме отметка пред Invert.

За да запазим текущата селекция избираме бутона Save. За да заредим вече съществуваща такава - бутона Load от диалоговия прозорец на Color Range.

* използвани са преводи от "Photoshop CS3" и от "Teach Yourself Adobe Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата