Изображения в Photoshop CS3

30.10.2007

Растерна графика

Растерните изображения (bitmap) се състоят от правоъгълна мрежа от пиксели. Всеки пиксел се характеризира с местоположение и цветова стойност. Растерните изображения по ефикасно представят градацията в нюансите и цветовете.

Особеност на този вид изображения е, че те са зависими от резолюцията, т.е. те съдържат фиксиран брой пиксели. В резултат някои детайли могат да се загубят или да станат назъбени при увеличаването им на екрана, или ако се принтират с ниска резолюция. Файловете с bitmap изображения често стават прекалено големи и се налага да се компресират.

Векторната графика

Векторната графика се състои от линии и криви, определени от вектори, които описват изображението според неговите геометрични характеристики. Векторните изображения могат произволно да се увеличават и модифицират без опасност от загуба на информация или замазване на изображението. Тъй като те са независими от резолюцията, запазват ясните си контури и след промяна в размерите, при принтиране, при импортиране във векторно базирани приложения. Затова и векторната графика е особено подходяща за изображения, които ще се използват в различни размери например - лога.

Комбиниране на растерни и векторни изображения

При комбинирането на растерните и векторните изображения, трябва да се има в предвид, че това което се вижда на екрана не винаги се отпечатва по същия начин. Следните фактори са от значение:

- Прозрачността. Много ефекти добавят частична прозрачност. Когато изображението съдържа прозрачност, Photoshop извършва процес наречен flattening (сплескване) преди принтиране или експорт. В някои случаи, когато изображението съдържа сложни припокриващи се области и се изисква висока резолюция на отпечатваното изображение резултатът може да не е много добър.
- Резолюцията. Представлява броят на пикселите на инч в битмап изображението (ppi). Използването на прекалено ниска резолюция води до пикселизирането на изображението при принтиране. Прекалено високата резолюция от друга страна увеличава размера на файловете, без да се отразява на качеството на принтираното изображение, и забавя самия процес на отпечатване.
- Резолюцията на принтера и честотата на редовете в полутонов екран. Броят на точките на инч (dpi) и броят на линиите на инч (lpi) заено с резолюцията на изображението определят качеството, с което то ще бъде отпечатано.

Цветови канали

Всяко Photoshop изображение се състои от един или повече канала, във всеки от който се съхранява информация за цвета на елементите в изображението. Броят на цветовите канали зависи от цветовия режим на изображението. По подразбиране изображения в Bitmap, Grayscale, Duotone, Indexed Color имат един канал; RGB и Lab изображенията имат три; CMYK - четири. Възможно е допълнително да се добавят канали при всички режими освен при изображенията в Bitmap режим.

Каналите в цветното изображение в действителност са чернобели изображения, които представят всеки един от цветовите компоненти в изображението. Например едно RGB изображение има отделни канали за червения, зеления и синия цвят. В допълнение към цветовите канали, към изображението могат да се добавят alpha канали за запазване и редактиране на селекции като маски, и спот цветови канали при принтиране.

Брой на битовете

Брой на битовете (bit depth) - какво количество информация за цветовете може да съдържа един пиксел в изображението. Колкото по-голям е този брой, толкова повече са цветовете и е по точно цветовото представяне. Например едно изображение с bit depth= 1 съдържа пиксели с 2 възможно стойности: черно и бяло. 8 битово изображение съдържа 2 на 8-ма степен или 256 възможни стойности. Такова е например изображението в Grayscale режим - има 256 възможни нюанса на сивото.

RGB изображението има три цветови канала. Едно 8 битово RGB изображение има 256 възможни стойности за всеки канал, което означава над 16 милиона възможни цветови стойности. RGB изображение с 8 bit per channel (bpc) понякога е наричано 24-битово изображение (8 bit x 3 channels = 24 bits данни за всеки пиксел).

Photoshop може също така да работи и с изображения, съдържащи 16-bpc и 32-bpc (16 битови и 32 битови). 32 битовите изображения са познати като high dynamic range (HDR) изображения.

За да конвертираме изображението от 8 bpc на 16 bpc избираме Image/ Mode/ 16 bits/Channel.
За да конвертираме изображението от 8 bpc или 16 bpc на 32 bpc избираме Image/ Mode/ 32 bits/Channel.


* използвани са преводи от "Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата