Меню Analysis в PhotoShop CS3

25.09.2007

Ще разгледаме накратко отделните команди от менюто.

Analysis Set Measurement Scale - Определи скала за измерване. --->

- Default - По подразбиране.
- Custom... - Потребителски настройки ...

Select Data Points - Избери точки на измерване. --->

- Custom... - Потребителски настройки ...

Record Measurements - Запиши измерването.

Ruler Tool - Рулер.

Count Tool - Брояч.

Place Scale Marker... - Постави маркер за измерване ...


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg и Photoshop Help