• учете онлайн

  Безплатен Интернет учебник

  Разгледайте нашия Photoshop CS3 учебник на български език.

  Тук ще намерите преводи на български от оригиналното ръководство на Adobe.

  вижте учебника
 • учете онлайн

  Безплатен Photoshop CS5 учебник

  Тук ще намерите преведени на български уроци от оригиналното ръководство на Adobe, както и видео уроци от експерти в областта на Photoshop.

  вижте повече

Photoshop CS4 и data-driven графики I

16.03.2010

photoshopДефиниране на променливи
Променливите се използват, за да се дефинират кои елементи от темплейта ще се променят. Могат да се дефинират три типа променливи. „Visibility“ променливи, които определят дали даденият елемент ще се вижда или не. „Pixel Replacement“ променливите заместват пикселите на даден слой с пиксели от друг файл. „Text Replacement“ променливите заместват текст.

Вече сме си направили темплейта. Как да зададем променливите.

1. Избираме от меню Image Variables – Define.
photoshop cs4

В диалоговия прозорец избираме първо слоя, където се намира елементът, който ще променяме. Звездата до името на слоя показва, че той има една или повече променливи.

Отдолу с отметка избираме типа на променливата. Задаваме име или избираме от списъка с вече съществуващи променливи. Можем да изберем един или няколко типа променливи за един и същ слой.
Когато слоят е текстов, по подразбиране се извежда отметка Text Replacement вместо Pixel Replacement.

При Pixel Replacement можем да укажем метода, по който да се вмъкне новото изображение.
„Fit“ – мащабира изображението, така че да запълни слоя пропорционално т.е. може да останат празни части, ако пропорциите на второто изображение не са същите.

При избран „Fill“ метод изображението се разпъва, за да изпълни слоя изцяло. Това може да доведе до излизането му извън рамките на слоя.

„As Is“ – замества изображението както си е, „Conform“ – разтяга непропорционално изображението в рамките на слоя.

Накрая даваме ОК и променливата е записана.

Етикети:

Вашият коментар

*