Меню Window в PhotoShop CS3

26.09.2007

Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

Window Arrange - Аранжирай (Подреди) --->

Arrange - Cascade - Подреди прозорците каскадно.
- Tile Horizontally - Подреди прозорците хоризонтално един до друг.
- Tile Vertically -Подреди прозорците вертикално един до друг.
- Arrange Icons - Подреди иконите.
- Match Zoom - Съгласувай мащаба на изобразяване. Всички отворени прозорци да са с еднакъв мащаб.
- Match Location - Съгласувай местоположението. Ако в единия прозорец виждаме горния ляв ъгъл, то това ще виждаме и при останалите.
- Match Zoom and Location - Съгласувай мащаба и местоположението.
- New Window for Untitled-1 - Нов прозорец за активното в момента изображение.Workspace - Работно пространство --->

Workspace - Save Workspace... - Съхрани работното пространство...
- Delete Workspace... - Изтрий работното пространство .
- Default Workspace - Работно пространство по подразбиране.
- Reset Palette Locations - Върни палитрите на местата им по подразбиране.
- Reset Keyboard Shortcuts - Възстанови клавишните комбинации по подразбиране.
- Reset Menus - Възстанови менютата по подразбиране.
- Keyboard Shortcuts & Menus... - Възстанови клавишните комбинации и менютата по подразбиране...
- Basic - Основен.
- Legacy - Наследен от предишната версия.
- What's New in CS3 - Какво ново в CS3.
- Automation - Автоматизация.
- Color and Tonal Correction - Цветови и тонални корекции.
- Image Analysis - Анализ на изображението.
- Painting and Retouching - Рисуване и ретуширане.
- Printing and Proofing - Печат и цветни проби.
- Video and Film - Видео и филм.
- Web Design - Web дизайн.
- Working with Type - Работа с текст.

Actions - Покажи (скрий) палитрата Actions.

Animation - Покажи (скрий) палитрата Animation.

Brushes - Покажи (скрий) палитрата Brushes.

Channels - Покажи (скрий) палитрата Channels.

Character - Покажи (скрий) палитрата Character.

Clone Source - Покажи (скрий) палитрата Clone Source.

Color - Покажи (скрий) палитрата Color.

Histogram - Покажи (скрий) палитрата Histogram.

History - Покажи (скрий) палитрата History.

Info - Покажи (скрий) палитрата Info.

Layer Comps - Покажи (скрий) палитрата Layer Comps.

Layers - Покажи (скрий) палитрата Layers.

Measurement Log - Покажи (скрий) палитрата Measurement Log.

Navigator - Покажи (скрий) палитрата Navigatorr.

Options - Покажи (скрий) Option bar.

Paragraph - Покажи (скрий) палитрата Paragraph.

Paths - Покажи (скрий) палитрата Paths.

Styles - Покажи (скрий) палитрата Styles.

Swatches - Покажи (скрий) палитрата Swatches.

Tool Presets - Покажи (скрий) палитрата Tool Presets.

Tools - Покажи (скрий) панела с инструменти.

1 Untitled-1.psd - Покажи (скрий) текущо отворения прозорец.


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg и Photoshop Help.

обратно в началото на страницата