Подобряване краищата на селекцията

25.10.2007

Опцията Refine Edge подобрява качеството на краищата на селекцията и дава възможност да се види как би изглеждала селектираната област върху различен фон за по-лесното й редактиране.

При създадена вече селекция можем да използваме бутона Refine Edge от панела с настройки (options bar) или да изберем съответната команда от меню Select/ Refine Edge. Опцията е активна без значение кой селектиращ инструмент сме използвали.

Refine Edge Настройките, които можем да зададем в извеждащия се диалогов прозорец са:

Radius - Определя размера на областта около границата на селекцията, в която ще се извърши подобряването. Увеличаването на радиуса спомага за намирането на по-точната граница на областта при по-фини детайли или при по-плавни преходи.

Contrast - Изостря краищата на селекцията. Увеличаването на контраста може да премахне шума в близост до ръбовете на селекцията причинен от високата стойност на радиуса (Radius).

Smooth - Заглажда граничната линия на селекцията. Възможни са стойности от 0 до 100.

Feather - Създава плавен преход от селекцията към ограждащите я пиксели. Задаваме ширината на този преход в пиксели от 0 до 250.

Contract/ Expand - Свива/ Разширява границата на селекцията. Въвеждаме стойност или преместваме слайдера: за разширяване - от 0 до 100%, за свиване - от 0 до -100%. Особено полезна опция за фини настройки. Свиването на селектиращата рамка може да помогне за премахването на нежелани контури по краищата на селектирания обект.

След последния слайдер са разположени бутоните за промяна начина на визуализиране на селекцията върху различни фонове. В полето Description се дава информация за избрания изглед.

Standard - виждаме стандартната селектираща рамка около селекцията.

Quick Mask - при този изглед областта извън селекцията се оцветява в червено. Ако кликнем два пъти върху този бутон ще можем да променим цвета на маската или непрозрачността.

On Black/ On White - виждаме само селектираната област съответно на черен / на бял фон.

Mask - виждаме само селекцията без изображението в и извън нея. Всичко извън селекцията се оцветява в черно, а селектираната област в бяло.

Ако имаме отметка пред Preview, ще можем да виждаме направените промени в прозореца на изображението. С лупата можем да увеличаваме или намаляваме докато настройваме селекцията, а с ръчичката да преместваме изображението в прозореца.

След като приключим с настройките на селекцията даваме OK.

* използвани са преводи от "Photoshop CS3" и от "Teach Yourself Adobe Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата