Палитра Styles в Photoshop CS3

27.12.2007

Styles В палитра Styles готовите стилове са групирани в библиотеки (групи). Например една библиотека съдържа стилове за създаване на web бутони, друга съдържа стилове за добавяне на ефекти към текст. Трябва само да заредим съответната библиотека стилове в палитрата.

Styles menuМенюто към палитрата съдържа команди за подреждане на стиловете, за зареждане на готови библиотеки стилове и др.

Text Only - Само текст. В палитрата се изписват само имената на стиловете.
Small Thumbnail - Малки миниатюри. Всеки стил е представен от миниатюрно изображение.
Large Thumbnail - Големи миниатюри. Всеки стил е представен от миниатюрно изображение.
Small List - Малък списък. Всеки стил се представя на отделен ред със своите миниатюра и наименование.
Large List - Голям списък. Всеки стил се представя на отделен ред със своите миниатюра и наименование.
Preset Manager... - Мениджър на готовите елементи.
Reset Styles... - Възстанови стиловете. Зареждане на стиловете по подразбиране.
Load Styles... - Зареждане на стилове.
Save Styles... - Запазване на стиловете.
Replace Styles... - Заменяне на текущия набор стилове.

Следват няколко стандартни библиотеки с готови стилове. Избираме някое от наименованията. Излиза диалогов прозорец, в който указваме дали искаме да заменим отворените в палитрата стилове с новите или искаме само да ги добавим.


В долния край на палитра Styles са разположени бутони за бързо избиране.

- Clear Style Clear Style - Изчистване на стил.

- Create а New Style Create а New Style - Създаване на нов слой.

- Delete Style Delete Style - Изтриване на слой.


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg и други сайтове.

обратно в началото на страницата