За Smart обектите

21.02.2008

Smart обектите са слоеве, които могат да съдържат растерни или векторни данни. Те запазват оригиналното изображение, позволявайки прилагането на nondestructive (неразрушаващо) редактиране.

Smart обект може да се създаде по няколко начина: - използвайки командата File / Open As Smart Object; - вмъкване (place) на файл, paste на данни от Illustrator; - или конвертирайки обикновен слой в Smart обект.

Със Smart обектите може:
- да се извършва неразрушаващо редактиране (Nondestructive). Можем да мащабираме, завъртаме, изкривяваме изображението без да се губи оригиналната информация или качеството му. Някои трансформации като Perspective и Distort не са възможни.
- да се работи с векторни данни, например от Illustrator, които иначе биха се растеризирали в Photoshop.
- да се използват неразрушаващи (Nondestructive) филтри. Филтрите приложени на Smart обектите могат да бъдат редактирани във всеки един момент.
- да се редактира един Smart обект и автоматично да се обновят всички останали свързани с него.

Не могат да се изпълняват операции, които променят информацията в пикселите - като рисуване, клониране, просветляване (dodge), потъмняване (burn) - директно върху Smart обект, освен ако той първо не бъде конвертиран в обикновен слой при което се растеризира.

Когато трансформираме Smart обект върху който има приложен Smart филтър, Photoshop изключва ефектите на филтъра докато се извършва трансформацията. Те се въстановяват след като трансформацията е завършена.

smart object smart object Обикновен слой и Smart обект. Иконката в долния десен ъгъл на миниатюрата обозначава Smart обекта.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help, adobesupport.bmg.bg и други

обратно в началото на страницата