Селектиране, групиране и свързване на слоеве

19.11.2007

Селектиране на слоеве

Селектираме един или повече слоя, за да можем да работим едновременно с тях. Селектираният слой се нарича активен слой. Името на активния слой се изписва в горната част на прозореца на изображението до името на файла.

Можем да селектираме слой като кликнем върху съответстващия му ред в палитра Layers. Селектираният ред става по-тъмен. За да селектираме няколко последователни слоя в палитрата, задържаме Shift и кликваме върху последния слой. За да селектираме няколко непоследователни слоя, задържаме Ctrl и кликваме върху всеки един от тях. Важно е да кликнем извън миниатюрата на изображението. Когато задържим Ctrl и кликнем върху миниатюрата, селектираме непрозрачните пиксели в дадения слой.

За да селектираме всички слоеве можем да изберем и командата Select/All Layers. От същото меню командата Similar Layers селектира сходни слоеве (например по тип). Ако искаме да няма нито един селектиран слой избираме Deselect Layers. Ctrl + клик върху селектирания слой и той вече не е селектиран.

Даден слой може да се селектира и в прозореца на изображението с помощта на Move Tool Move Tool

Auto SelectИзбираме инструмента Move Tool. В панела с настройки (option bar) използваме опцията Auto Select. От падащият списък до нея избираме Layer. При клик върху изображението се селектира най-горния слой съдържащ непрозрачни пиксели в мястото на кликване. Ако изберем Group се селектира най-горната група слоеве под курсора на мишката.

Друг начин за селектиране е ако кликнем с десния бутон на мишката върху изображението, извежда се контекстно меню от което избираме слоя, който искаме да селектираме.


Групиране и разгрупиране на слоеве

Селектираме слоевете, които искаме да групираме. Избираме командата Layer/ Group Layers. Можем да групираме и като теглим съответния слой към иконката Create а New Group Create а New Group в долната част на палитра Layers. Ако при тегленето задържим Alt се извежда диалогов прозорец, в който можем да зададем име на групата и да укажем някои допълнителни настройки.

Ако вече имаме създадена група и искаме да добавим слой към нея, можем да го направим като теглим слоя към реда на групата.

За да разгрупираме слоевете - селектираме групата и избираме командата Layer/ Ungroup Layers.


Свързване на слоеве

Свързаните (linked) слоеве могат да се преместват или трансформират едновременно. За разлика от селектираните два или повече слоя, при свързаните връзката помежду им се запазва докато не я махнем.

Селектираме слоеве или групи от слоеве и кликваме върху Link Layers Link Layers в долната част на палитра Layers.

Layer link Ако искаме да обработим единия слой независимо от другия и временно да махнем свързаността помежду им - задържаме Shift и кликваме върху иконката Link в края на реда на съответния слой. Появява се червен X. Отново Shift + клик, за да свържем слоя.

За да махнем свързаността между слоевете ги селектираме и кликваме върху иконката Link Layers Link Layers.

Ако имаме много свързани слоеве за по-лесното им селектиране може да използваме Layer/ Select Linked Layers.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.

обратно в началото на страницата