Панел за настройки - Option bar в PhotoShop CS3

16.09.2007

Панелът за настройки се намира в горната част на работното поле на Photoshop.

option bar option

Когато изберем даден бутон, за съответния инструмент в option bar-a се показват възможните настройки. Тези настройки са различни за различните инструменти. Направените от нас настройки се запазват и при следващия избор на инструмента.

В лявата част на option bar-a се вижда пиктограма на избрания активен инструмент. Ако кликнем на стрелката до пиктограмата се отваря списък(Tool Preset). В този списък се съхраняват инструменти с конкретни настройки. Ако имаме чек пред curent tool only - то имаме списък с различни настройки само на избрания инструмент. При клик върху малката черна стрелка се отваря менюто към списъка.

От тук има възможност той да се редактира, сортира по инструменти. Списъкът може да бъде само от текст (Text Only), можем да задаваме големината на буквите (Small List/Large List). Виждаме и командите Reset tool/Reset all tools за връщане на първоначалните настройки на инструментите. Reset Tool Preset - за връщане на настройките и инструментите в списъка по подразбиране. Можем да запазваме наш списък (Tool Preset), който да ползваме по-късно. Най-отдолу в менюто имаме четири готови списъка (Presets) - Art History; Brushes; Crop and Marquee; Text.


обратно в началото на страницата