Меню Image в PhotoShop CS3

20.09.2007

image

Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

Mode - Режим --->

mode - Bitmap - Растерно изображение.
- Grayscale - Чернобяло изображение.
- Duotone - Двутоново изображение.
- Indexed Color... - Изображение с индексиран цвят.
- RGB Color... - RGB изображение.
- CMYK Color... - CMYK изображение.
- Lab Color... - Lab изображение.
- Multichannel - Многоканално изображение.
- 8 Bits/Channel - 8 битово изображение.
- 16 Bits/Channel - 16 битово изображение.
- 32 Bits/Channel - 32 битово изображение.
- Color Table... - Цветова таблица за промени в цветовете на изображения с индексирани цветове (Indexed Color).

Adjustments - Корекции --->

adjustments - Levels... - Нива на осветеност.
- Auto Levels... - Автоматични корекции на нивата.
- Auto Contrast - Автоматичен контраст.
- Auto Color - Автоматичен цвят.
- Curves... - Криви за фини настройки.
- Color Balance... - Цветови баланс.
- Brightness/Contrast... - Яркост/Контраст.
- Black & White... - Черно и бяло.
- Hue/Saturation... - Цветови тон / Наситеност.
- Desaturate - Понижи наситеността.
- Match Color... - Подбери цвят.
- Replace Color... - Замени цвят.
- Selective Color... - Селективен цвят; промяна на един цвят без това да се отразява на останалите.
- Channel Mixer... - Смесител на канали; промяна в изображението при смесване на текущите цветови канали.
- Gradient Map... - Градиентна карта; подобно на чернобялото изображение, с тази разлика че вместо черно и бяло се задават произволни цветове.
- Photo Filter... - Фотофилтър; Имитира поставянето на цветен филтър пред обектива на фотоапарата.
- Shadow/Highlight... - Тъмни/светли области.
- Exposure... - Експозиция; за корекции при HDR изображенията, но може да се използва и с 8 и 16-битови изображения.
- Invert - Инвертирай.
- Equalize - Изравни; изравнява осветеността.
- Threshold... - Праг; превръща изображението в силно контрастно чернобяло изображение
- Posterize... - Постеризирай; задаване на цветовите нива за всеки канал.
- Variations... - Вариации на изображението; за добавяне на цвят, контраст, наситеност.

Duplicate... - Дублирай.

Apply Image... - Наслагване на изображение.

Calculations... - Изчисления.

Image Size... - Размер на изображението.

Canvas Size... - Размер на платното.

Pixel Aspect Ratio - Съотношение на ширината към височината на един пиксел --->

Pixel Aspect Ratio - Custom Pixel Aspect Ratio... - Потребителски зададено съотношение.
- Delete Pixel Aspect Ratio... - Изтрий настройката за съотношението.
- Reset Pixel Aspect Ratios - Възстанови настройката за съотношението.
- Square - Квадратни пиксели (съотношение 1:1).
- D1/DV NTSC (0,9)... - Американски ТВ стандарт.
- D4/D16 Standard (0,95)... - Друг стандарт.
- D1/DV PAL (1,07)... - Европейски (PAL) стандарт.
- D1/DV NTSC Widescreen (1,2) - Американски широкоекранен стандарт.
- HDV Anamorphic (1,33) - Анаморфен формат HDV за висока разделителна способност.
- D1/DV PAL Widescreen (1,42) - Европейски (PAL) широкоекранен стандарт.
- D4/D16 Anamorpih (1,9) - Анаморфен формат D4/D16.
- Anamorphic 2:1 (2) - Анаморфен формат 2:1.
- DVCPRO HD 1080 (1,5)... - Допълнителен формат.

Rotate Canvas... - Завъртане на платното --->

- Rotate 180 ° - Завърти на 180 ° .
- Rotate 90 ° CW - Завърти на 90 ° по посока на часовниковата стрелка.
- Rotate 90 ° CCW - Завърти на 90 ° по посока обратна на часовниковата стрелка.
- Arbitrary - Завърта платното по зададен ъгъл.
- Flip Horizontal - Завърти огледално в хоризонтална равнина
- Flip Vertical - Завърти огледално във вертикална равнина.

Crop - Изрежи.

Trim... - Отрежи; отрязва едноцветните участъци по краищата, които не носят никаква информация.

Reveal All - Покажи всичко.

Variables - Променливи --->

- Define - Дефинирай.
- Data Sets - Набори данни.

Apply Data Set - Приложи набор данни.

Trap - Застъпи цветовете.


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg

обратно в началото на страницата