Меню File в PhotoShop CS3

17.09.2007

Меню File позволява да се създават(New), отварят (Open), затварят(Close), запазват(Save), преглеждат(Browse), импортират(Import), експортират(Export), принтират(Print) файлове.

file

Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

Browse - преглеждане на файлове

Open As - отваряне на файл като ... и задаваме нужното разширение.

Open As Smart Object - отваря файла като Smart Object.

Open Recent - извежда списък на последно отваряни файлове.

Device Central - друг компонент от пакета CS3. Използва се за създаване на изображения за телефон/PDA.

Close - затвори активния прозорец

Close All - затвори всички прозорци

Close and Go To Bridge - затваря активния прозорец и преминава към Adobe Bridge

Save - съхрани активния файл

Save As - съхрани като... и задаваме исканото разширение.

Check In... ни прехвърля към Version Cue - приложение за управление на файлови версии.

Save for Web & Devices - за запазване на изображения, които ще се използват в web страници. В извеждащия се диалогов прозорец има и опция за преминаване към Device Central, за запазването им във формат подходящ за мобилни телефони.

Revert - връща последната съхранена версия на файла.

Place - поместване на файлове в обработваното изоражение. Това е и начин за вмъкване на Smart Object в текущия файл.

Import - вмъкване на:

 • Variable Data Sets - Набор от променливи данни
 • Video Frames to Layers - видео кадри в слоеве
 • Annotations - Анотации
 • WIA Support - Поддръжка на Windows Image Acquisition - за вмъкване на изображения директно от цифрова камера или скенер във PhotoShop.

Export - експорт на:

 • Data Sets as Files - Набори данни като файлове
 • Paths to Illustrator - Пътечки към Illustrator
 • Send Video Preview - Директно превю на изображението на видео монитор
 • Video Preview - Превю на изображението на видео монитор, но първо в диалогов прозорец могат да се зададат определени настройки
 • Zoomify - За експорт на web изображения, които могат да се увеличават/намалят при клик върху тях. Експортират се jpeg файлове и html код.

Automate - Автоматизирай:

 • Batch - Пакетна обработка на файлове. Извършване на една/повече обработки (действия) върху няколко файла
 • PDF Presentation - създаване на PDF презентация
 • Create Droplet - Създай дроплет - малка програмка за специализирана обработка. Поредица от действия, записани като отделен файл.
 • Crop and Straighten Photos - При сканиране на няколко изображения едновременно в един файл, с тази опция има възможност автоматично отделните изображения да се запишат в различни файлове.
 • Contact Sheet II - Каталожен лист. Създаване на каталог с превюта на изображения.
 • Picture Package - Картинен пакет. Създаване на макети за принтиране на няколко изображения едновременно.
 • Web Photo Gallery - Създаване на Web фото галерия
 • Conditional Mode Change - Условна промяна на режима. Задаване на условия, при които да се променя режима на изображението след изпълняване на определени действия. При запис на действие (action) промяната на режима се вижда като отделен ред в Actions палета.
 • Fit Image - Вмести изображение. Поставяне на изображението в определени размери
 • Merge to HDR - Сливане на няколко снимки с различни експозиции в една с подобрена експозиция и засилени цветове. /High Dynamic Range/
 • Photomerge - Сливане на няколко фотографии в едно панорамно изображение.

Scripts - Скриптове

 • Image Processor - извършване на определени обработки върху няколко файла без да е нужно първо да има създадени действия (actions).
 • Layer Comps to Files - експортиране на слоеви композиции във файлове
 • Layer Comps to PDF - експортиране на слоеви композиции в PDF
 • Layer Comps to WPG - експортиране на слоеви композиции в Web Photo Gallery
 • Export Layers To Files - експортиране на слоеве във файлове
 • Script Events Manager - Задаване на скриптове и действия, които да се изпълняват автоматично при определено събитие в Photoshop
 • Load Files into Stack - Действие подобно на Photomerge, комбинира няколко снимки в една.
 • Load Multiple DICOM Files - Photoshop отваря DICOM (Digital Imaging Communications in Medicine) файлове, конвертира слоевете във фотошопски и вече могат да се редактират.
 • Statistics - Създаване на съставни изображения ( image stacks).
 • Browse - Помага за откриването на JavaScript файлове (.JSX; JS)

File Info - дава информация за отворения файл

Page Setup - задаване на настройки на страницата

Print - Отпечатване

Print One Copy - отпечатване на едно копие

Exit - изход от програмата


* думите с линкове ще бъдат обяснени по-подробно в отделни страници

* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg и livedocs.adobe.com


обратно в началото на страницата