Меню Edit в PhotoShop CS3

18.09.2007

file

Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

Undo - отмени последната команда.

Step Forward - Стъпка напред (в палитрата History).

Step Backward - Стъпка назад (в палитрата History).

Fade - Размиване, избледняване, промяна на цвета.

Cut - Отрежи.

Copy - Копирай.

Copy Merged - Копирай при слети слоеве.

Paste - Вмъкни.

Paste Into - Вмъкни в.

Clear - Изчисти.

Check Spelling... - Провери правописа... .

Find and Replace Text... - Намери и замести текст.

Fill... - Запълни... (настройка на запълването).

Stroke... - Оконтури... (настройка на контурите).

Free transform - Свободни трансформации (геометрични преобразувания).

Transform - Трансформирай (геометрични преобразувания) --->


file - Again - Отново (повтори последната трансформация).
- Scale - Мащабирай (промяна на мащаба).
- Rotate - Завърти.
- Skew - Наклони.
- Distort - Изкриви.
- Perspective - Преобразувай в перспектива.
- Warp - Деформиране.
- Rotate 180 ° - Завърти на 180 ° .
- Rotate 90 ° CW - Завърти на 90 ° по посока на часовниковата стрелка.
- Rotate 90 ° CCW - Завърти на 90 ° по посока обратна на часовниковата стрелка.
- Flip Horizontal - Завърти огледално в хоризонтална равнина.
- Flip Vertical - Завърти огледално във вертикална равнина.

Auto-Align Layers... - Автоматично подравни слоевете...

Define Brush Preset... - Дефинирай готови четки ...

Define Pattern... - Дефинирай готови текстури (шарки) ...

Define Custom Shape... - Дефинирай векторнa фигура...

Purge - Изчисти RAM-паметта --->

- Undo - Изчисти RAM от изображението преди последната операция.
- Clipboard - Изчисти RAM за клипборда от всички данни.
- Histories - Изчисти RAM от всички съхранени данни.
- All - Изчисти RAM от всички помощни данни.

Adobe PDF Presets... - Готови настройки за PDF файлове.

Preset Manager... - Мениджър на готовите елементи

Color Settings... - Цветови настройки.

Assign Profile... - Задай профил...

Convert to Profile... - Конвертирай в профил...

Keyboard Shortcuts... - Бързи клавиши...

Menus... - Менюта настройки...

Preferences - Преференции (настройки) --->

file - General... - Общи...
- Interface... - Настройки на работното поле...
- File Handling... - Управление на параметрите на файлове...
- Performance... - Настройки за използваната памет (Memory Usage), палитра History и нива на кеширане, Scratch дискове (за временни записи).
- Cursors...- Настройки на курсора...
- Transparency & Gamut... - Прозрачност и цветова гама...
- Unit & Rulers... - Мерни единици и мерни линии...
- Guides, Grid, Slices & Count... - Настройки за водещите линии, помощната мрежа, изрезките и броячите (когато трябва да отброяваме обектите в изображението)...
- Plug-Ins... - Plug-in модули...
- Type... - Текст...


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg

обратно в началото на страницата