• учете онлайн

  Безплатен Интернет учебник

  Разгледайте нашия Photoshop CS3 учебник на български език.

  Тук ще намерите преводи на български от оригиналното ръководство на Adobe.

  вижте учебника
 • учете онлайн

  Безплатен Photoshop CS5 учебник

  Тук ще намерите преведени на български уроци от оригиналното ръководство на Adobe, както и видео уроци от експерти в областта на Photoshop.

  вижте повече

Принципи на психологията в графичния дизайн

06.01.2010

В началото на 20-ти век се появява гещалт психологията. Гещалт е психологически термин, от немски „gestalt“ – образ, форма.

Разглеждат се принципите на човешките възприятия, способността на човек да групира детайлите в един цял завършен образ, да отделя образите един от друг и от фона, който ги заобикаля. Установено е, че възприемането на цялото изпреварва това на частите. Възприятието не е простo сума от отделни елементарни усещания. Възприятието на цялото доминира над възприятието на частите. ПРИМЕР: мелодията и отделните тонове.

В процеса на визуалното възприятие се наблюдава тенденция за групиране на отделните елементи на изображението въз основа на няколко принципа, които е добре да се вземат под внимание при проектирането на даден дизайн. Изображението в дясно дава представа за действието на тези принципи. Кое е първото нещо което виждате?

БЛИЗОСТ – Отделните елементи се възприемат като едно цяло въз основа на тяхната близост.

На изображението в първия момент виждаме формата на дърво. Малките фигури се възприемат като едно цяло поради тяхната близост.

ПОДОБИЕ (цвят, големина, форма, ориентация и т.н.) Когато обектите са подобни, често се възприемат като едно цяло.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ – групиране на елементи, които са разположени по дължината на дадена линия.

Имаме продължение когато погледът несъзнателно преминава през единия образ в композицията и несъзнателно продължава към другия. Този принцип стои и в основата на типографията – научени сме да четем от ляво на дясно. Веднъж започнал да четеш, продължаваш и към следващата дума. Погледът на зрителя неволно ще проследи линията пресичаща буквата и ще стигне до листото.

ЗАТВОРЕНОСТ – групиране, което осигурява възприемане на затворена или завършена фигура, която не е такава. Групираме няколко елемента, които на практика не са свързани. Липсва част от информацията, но човешкия мозък несъзнателно допълва тази липса.

Въпреки че пандата не е завършена, контурите не са затворени, ние я възприемаме като цял образ. Когато визуалното възприятие допълва образа, тогава е налице и действието на този принцип за затвореността.

ПРОСТОТА – човешкият мозък винаги търси най-простото решение на всеки визуален проблем. Колкото по-просто и директно е представено едно послание, толкова по-бързо и лесно то ще достигне до зрителя.

Фигура/ Фон – възприемане на обекта отделно от заобикалящия го фон. От значение са редица фактори като контраст, цвят, размер и др. Виждате ли човешкия силует в изображението?

Ето още няколко примера:

саксофонист или човешко лице?

млада дама или старица?

а виждате ли царицата?

Етикети:

Вашият коментар

*