• учете онлайн

    Безплатен Интернет учебник

    Разгледайте нашия Photoshop CS3 учебник на български език.

    Тук ще намерите преводи на български от оригиналното ръководство на Adobe.

    вижте учебника
  • учете онлайн

    Безплатен Photoshop CS5 учебник

    Тук ще намерите преведени на български уроци от оригиналното ръководство на Adobe, както и видео уроци от експерти в областта на Photoshop.

    вижте повече

Как да използваме инструментите за селектиране – III част

27.09.2010

В тази част ще разгледаме инструмента за селектиране ласо /lasso/. Наречен е така, защото с него можем да селектираме произволни форми.

Имаме три вида ласо:

- Lasso selection tool: полезно е когато имаме да селектираме произволна област без ясни граници или правилна форма. Този вид ласо е по-труден за използване, но е и по-прецизен.

- Polygonal Lasso tool: селекцията се очертава с прави линии и селектиращи точки. По-лесно е за използване.

- Magnetic Lasso tool: автоматично открива границите на областта, която искаме да селектираме. Най-точно сработва когато селектираната област има контрастни спрямо останалата част от изображението граници.

Ще разгледаме по-подробно Polygonal Lasso tool.

1. Избираме го от панела с инструменти /Tools panel/.

polygonal lasso

polygonal lasso

* Веднъж избрали този вид ласо, то се запазва по подразбиране в панела с инструменти /Tools panel/ докато не изберете друг вид ласо.

2. Въвеждаме някои настройки в options bar-а.
lasso option bar

Когато увеличим леко Feather-а, краищата на селекцията ще преливат плавно.

3. Кликваме в началната за селекцията точка. За по-точна селекция е добре да увеличим мащаба на изображението, така че да виждаме по-добре неговите краища.

4. Придвижваме курсора на известно разстояние от първата точка и кликваме пак. Двете точки се съединяват в линия.

5. Продължаваме точка по точка докато обиколим целия обект.
При поставяне на курсова над началната точка, той се променя и до ласото се появява затворен кръг. Кликваме и така затваряме селекцията.

close selection

6. Кликваме на бутона Refine Edge в options bar-а. Отваря се следния диалогов прозорец:
lasso refine edge

изображението е от Photoshop CS5, за предни версии има лека разлика

Избираме си изглед – View Mode, при който краищата на селекцията най-добре се виждат.
В случая тъмен фон ще е по-подходящ за визуализиране на краищата на изображението от примера.

* за повече информация можем да задържим курсора над съответния изглед преди да го изберем.
* С F можем да се движим между различните опции, с X – временно отказваме всички изгледи.

7. В областта edge detection изберете Smart Radius. /за Photoshop CS5/

8. Наместваме слайдера, така че максимално плавно да прелеем границите.

smart radius

Когато се налага по-фина настройка използваме опцията Refine Radius tool.

Курсорът се променя в кръгла четка, с която рисуваме по краищата на селекцията.

round brush

9. В областта Output, на горния диалогов прозорец, избираме Decontaminate Colors и за опцията Output ToNew Layer With Layer Mask.

10. Даваме ОК. Селекцията се позиционира на свой собствен слой.

11. Задаваме нов цвят на background слоя отдолу. Ето го и крайния резултат -

final image

още за селекциите можете да прочетете и тук

използвани са текстове и картинки от сайта http://www.adobe.com/education/instruction/teach/

Етикети: , ,

Вашият коментар

*